Minilex - Lakipuhelin

Ulosottovalituksen tutkimatta jättäminen - KKO:2014:28

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ulosottokaari
    Ulosmittaus
    Muutoksenhaku
    Oikeudenkäyntimenettely

Tapauksessa KKO 2014:28 E Oy:n nimissä olleet varat oli ulosottomiehen päätöksellä ulosmitattu A:n ulosotossa olleiden velkojen maksamiseksi. A ja E Oy olivat vaatineet ulosmittauksen kumoamista käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus oli hylännyt valituksen, minkä jälkeen A ja E Oy olivat valittaneet hovioikeuteen. Hovioikeus ei ollut ratkaissut asiaa vaan se oli jättänyt valituksen tutkimatta. Hovioikeus oli perustellut tätä sillä, että E Oy:n tililtä ulosmitatut varat oli lopullisesti tilitetty A:n velkojille eikä sen jälkeen ollut ulosottokaaren mukaan enää mahdollista valittaa muusta kuin tilityksen virheellisyydestä, mistä A:n ja E Oy:n valituksessa ei ollut kyse.

 

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisun lopputulosta vaan se katsoi, että hovioikeus ei ollut loukannut valittajien pääsyä tuomioistuimiin eikä oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että nämä eivät ole rajoittamattomia oikeuksia eikä ulosottokaaressa säädetty valitusjärjestelmä ole ristiriidassa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten kanssa. A:lla ja E Oy:llä olisi ollut mahdollisuus huolehtia siitä, että ulosmitattuja varoja ei lopullisesti tilitetä velkojille ennen hovioikeuden ratkaisua, sillä he olisivat voineet vaatia täytäntöönpanon keskeytystä. Hovioikeudella ei ollut velvollisuutta keskeyttää täytäntöönpanoa oma-aloitteisesti.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa