Minilex - Lakipuhelin

Ulosotto ja oikeudenkäyntikulut - KKO:2012:6

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ulosottokaari
    Ulosottovalitus

Ratkaisu KKO:2012:6 koski ulosottoa. Asiassa M Oy valitti ulosmittauspäätöksestä, jonka mukaan sen omistama kiinteistö ulosmitattiin ulosottovelallisen A:n veloista. Käräjäoikeus kumosi kiinteistön mittauksen ja velvoitti valtion korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus päätti valtion valituksen johdosta kumota oikeudenkäyntikulukorvausmääräyksen koska M Oy ei ollut vaatinut niitä korvattavaksi käräjäoikeudessa. M Oy valitti päätöksestä Korkeimpaan oikeuteen.

KKO:n tuli ratkaista, tuliko valtio määrätä asiassa oikeudenkäymiskulujen korvausvelvolliseksi.

Ulosottokaaren 11 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan ulosottovalitusasiassa asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisestä syystä velvoittaa sen, jolle tuomioistuimen päätös on vastainen, osittain tai kokonaan korvaamaan vastapuolelleen muutoksen hakemisesta aiheutuneet kulut noudattaen soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. Saman pykälän 2 momentin mukaan, jos sivullisen valitus hyväksytään, valtio voidaan sivullisen vaatimuksesta määrätä osittain tai kokonaan korvaamaan tämän kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos kulujen jäämistä sivullisen vahingoksi voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää kohtuuttomana.

KKO:n tulkinnan mukaan, koska asiassa kumottiin käräjäoikeudessa ulosottomiehen tekemä selvästi virheellinen ulosmittaus, olisi kohtuutonta, jos M Oy joutuisi vastaamaan itse täysin oikeudenkäyntikuluistaan. Lisäksi KKO tulkitsi, että M Oy oli voittanut asian muutoksenhaussa ja siten valtion tulee oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisesti korvata asiassa voittaneen oikeudenkäyntikuluja. KKO:n mukaan, koska M Oy ei ollut vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, on kohtuullista määrätä valtio korvaamaan oikeudenkäyntikuluja vain osaksi. KKO päätti kumota hovioikeuden päätöksen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa