Minilex - Lakipuhelin

Täytäntöönpanoriidan oikeudenkäyntikulut - KKO:2012:20

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ulosottokaari
    Täytäntöönpanoriita
    Oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa KKO 2012:20 oli kyse täytäntöönpanoriidan oikeudenkäyntikuluista. X Oy oli sivullisena nostanut kanteen sen estämiseksi, ettei tämän omistamaa kiinteistöä ulosmitattaisi toisen henkilön veloista. X Oy oli myös vaatinut kannetta vastustaneita velkojia korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut yhteisvastuullisesti. Käräjäoikeus hyväksyi kanteen ulosmittausta koskevin osin, mutta se pienensi velkojien oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden määrää. Asia meni hovioikeuteen, joka hyväksyi käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen. X Oy valitti oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen.

 

Korkein oikeus muutti hovioikeuden tuomiota siten, että se suurensi korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrää tiettyjen velkojien osalta ja vapautti yhden velkojista korvausvastuulta. Korkein oikeus perusti ratkaisunsa siihen, missä määrin velkojien toimenpiteet olivat aiheuttaneet X Oy:lle oikeudenkäyntikuluja.

 

Kaksi korkeimman oikeuden tuomaria ja asian esittelijä olivat eri mieltä ratkaisun lopputuloksesta korkeimman oikeuden enemmistön kanssa. Heidän mukaansa korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrän olisi tullut olla jonkin verran enemmistön kannattamaa määrää pienempi ja kaikkien vastaajina olleiden velkojien olisi tullut olla vastuussa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa