Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittely hovioikeudessa - KKO:2015:23

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Ulosottovalitus
    Sivullisen oikeus

Ratkaisussa KKO:2015:23 oli kyse ulosottoasiasta. Asiassa käräjäoikeus oli hylännyt Silja M:n tekemän ulosottovalituksen. Hovioikeus ei ollut muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua valituksen johdosta mutta oli tulkinnut eri tavalla kuin käräjäoikeus annettua suullista näyttöä toimittamatta pääkäsittelyä.

KKO:n tuli ratkaista asiassa, olisiko hovioikeudessa tullut pitää pääkäsittely.

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 1 momentissa ilmaistun pääsäännön mukaan hovioikeuden on toimitettava pääkäsittely silloin, kun riita-asiassa asianosainen sitä vaatii. Hovioikeus voi saman luvun 14 a §:n nojalla omasta aloitteestaankin toimittaa pääkäsittelyn katsoessaan sen tarpeelliseksi. Lisäksi saman luvun 16 §:n mukaan, jos käräjäoikeudessa vastaanotettua suullista todistelua ei oteta hovioikeudessa uudelleen vastaan, käräjäoikeuden ratkaisua saa tämän todistelun osalta muuttaa riita-asiassa vain, jos todistelua ei enää voida ottaa uudelleen vastaan.

Hovioikeus oli kuitenkin asiassa toimittamatta pääkäsittelyä tulkinnut käräjäoikeudessa annettua suullista todistusta, vaikka sitä ei oltu tulkittu käräjäoikeudessa samalla tavalla kuin hovioikeudessa. Siten KKO:n mukaan vasta hovioikeudessa oli tutkittu tätä suullista näyttöä ja siksi käräjäoikeuden tuomiota on muutettu siltä osin kuitenkaan todistelua uudelleen vastaanottamatta hovioikeudessa, joten hovioikeus ei ollut menetellyt oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 16 §:n mukaisesti. Hovioikeus ei ollut esittänyt estettä toimittaa pääkäsittelyä. KKO päätti asiassa kumota hovioikeuden päätös ja palauttaa asia uudelleen ratkaistavaksi hovioikeuteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa