1 ) Koska velkajärjestely on täysin loppu niin, ettei tarvitse selvitellä enään yhtään mitään kenellekkään ?

2 ) mikä tämä 2 vuoden jälkiseuranta aika oikein on kun siitä jokapaikassa puhutaan ja miten se vaikuttaa velkajärjestelyn jälkeen ?

3 ) Missä ajassa mahdolliset lisätilitykset on tilitettävä ja voiko niistä neuvotella kyseisen velkojan kanssa maksuaikataulun ?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Velkajärjestely päättyy, kun maksuohjelman mukaiset suoritukset on maksettu ja ohjelmaa on muutoin noudatettu. Maksuohjelman pituus voi olla kolmesta viiteen vuotta. Maksuohjelman kesto on yleensä viisi vuotta. Jos velallinen säilyttää omistusasuntonsa, ohjelma voi olla huomattavasti pidempikin.

Velkoja voi hakea lisäsuorituksen määrän vahvistamista tuomioistuimelta. Hakemus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun maksuohjelman kesto on päättynyt tai kun peruste lisäsuoritusvelvollisuudelle on tullut velkojan tietoon. Hakemus on kuitenkin viimeistään tehtävä kahden vuoden kuluessa maksuohjelman keston päättymisestä. Käytännössä velkojilla on siis maksuohjelman päättymisen jälkeen kaksi vuotta aikaa tarkistaa velallisen tuloja ja vaatia niiden perusteella lisäsuorituksia.

Lain mukaan kertaluonteiseen suoritukseen perustuva maksuvelvollisuus on täytettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velallinen sai varat haltuunsa. Kertaluonteisia suorituksia ovat esimerkiksi maksukykyä parantava perintö tai lahja. Muilta osin lisäsuoritusvelvollisuus on täytettävä seuraavan kalenterivuoden aikana. Maksuohjelman päättymisvuodelta lisäsuoritukset on kuitenkin maksettava samaan aikaan kuin viimeisen kokonaisen kalenterivuoden lisäsuoritukset tai ohjelman päättymistä seuraavien kuuden kuukauden aikana riippuen siitä, kumman määräajan perusteella lisäsuoritukset tulevat myöhemmin maksettaviksi. Maksuajankohdasta voidaan määrätä toisin, jos se on tarkoituksenmukaista lisäsuoritusten vähäisyyden tai muun erityisen syyn vuoksi.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »