Avopuolisoni veli kuoli äkkisesti ja hänellä jäi isot velat. Joutuvatko sisarukset maksajiksi? Veljellä ei ole perillisiä. Sisarukset eivät ole olleet takaajina.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Mikäli veli on perijän asemassa, hänellä saattaa olla tiettyjä velvollisuuksia kuolinpesän hoitoa kohtaan. Kysymyksenasettelussa jää hieman avoimeksi se, ovatko sisarukset kuolinpesän osakkaan asemassa vai eivät. Kuolinpesän osakkaiden vastuu vainajan velkoja kohtaan rajoittuu lähtökohtaisesti siten, että osakkaat vastaavat vainajan veloista ainoastaan vainajalta jääneellä omaisuudella. Tapauksessa saattaa olla kyse sellaisesta tilanteesta, jossa kaikki vainajalta jääty omaisuus on käytettävä velkojen maksuun.
Tiettyjen edellytysten täyttyessä tilanne saattaa olla sellainen, että velkojien suojan toteutumisen turvaamiseksi osakkaat joutuvat henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista. Henkilökohtaisen velkavastuun perusteella osakkaiden tulee vastata vainajan veloista koko omaisuudellaan. Henkilökohtainen velkavastuu syntyy kuitenkin useimmissa tapauksissa osakkaan virheen seurauksena. Tällaisesta tilanteesta voi olla kyse silloin, kun osakas laiminlyö peruskirjoitusvelvollisuuden tai pesän virallisselvityksen. Pääsääntöisesti edes kuolinpesän osakkaat eivät kuitenkaan joudu henkilökohtaiseen velkavastuuseen vainajan veloista, vaan vainajan velkoja maksetaan ainoastaan kuolinpesässä olevasta varallisuudesta. Esillä olevassa tapauksessa on siten todennäköistä, että sisarukset eivät joudu vastaamaan vainajan veloista, mikäli he hoitavat heille mahdollisesti asetetut velvollisuudet asianmukaisesti.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »