Voiko yhteen maksumuistutukseen sisällyttää monta eri maksumuistutusta erittelyineen (laskettuna mukaan esim. viivästyskorko), kun velallinen on jättänyt maksamatta useamman maksuerän samasta sopimuksesta? Esim. näin:
MAKSUMUISTUTUS, 31.12.2014, Yhtiö Oy
(Perusteet, tiedot, Päläpälä)
Eräpäivä 10.10.2014 lasku 100€, viivästyskorko 2€= 102€
Eräpäivä 10.11.2014, 100€, viivästyskorko 1€= 101€
Eräpäivä 10.12.2014, 100€, viivästyskorko 0,5€= 100,5€
Perintäkulu maksumuistutuksesta: 5€
Yhteensä: 308,5€
IBAN: xxxx xxxx xxxx xxxx
Uusi eräpäivä: 14.01.2015

1 vastaus


1 vastausta

Ei ole mitään estettä sisällyttää maksumuistututkseen useampaakin saman velallisen velkaa. Edellytyksinä ovat ainoastaan se, että velkojen perusteet on eritelty asianmukaisesti, kaikki velat ovat syntyneet, eli maksuaikaa ei ole enää jäljellä ja kaikki muut tiedot, kuten maksettava kokonaisumma eräpäivät sekä maksuviivästyksestä johtuvat ylimääräiset kulut perusteineen on eritelty.

Kuvaamanne kaltainen maksumuistutus olisi lain mukaan täysin pätevä. Ette eritellyt, oliko kyseessä kuluttajasaatava vai yrityssaatava. Kuluttajasaatavien kohdalla perintää koskeva sääntely on tiukempaa. Joskaan mikään esittämässänne maksumuistutuspohjassa ei viittaa siihen, etteikö muistutus olisi tuollaisenaan pätevä myös kuluttajasaatavien velkomiseen. Varminta olisi kuitenkin merkitä viivästyskoron kokonaismäärän lisäksi myös viivästyskoron suuruus tai ainakin kirjoitettava kirjeeseen velallisen mahdollisuudesta saada tarkempia tietoja viivästyskoron määräytymisperusteista.

Jos kyseessä siis on kuluttajasaatava on edellä mainittujen tietojen lisäksi myös annettava yhteysteidot tahosta, jolle valittaa maksumuistutuksesta sekä myös selvitys siitä, miten kuluttaja voi halutessaan vaatia perinnän siirtämistä oikeudelliseen perintään. Jos kyseessä ei ole kuluttajasaatava, ei näitä ylimääräisiä tietoja ole välttämätöntä antaa.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »