Olemme olleet puolisoni kanssa avoliitossa 6 vuotta josta kokoajan olen osallistunut asuntokuluihin puoliksi. Asunto oli kuitenkin puolisoni 100% omistuksessa. Nyt ostimme 50%/50% omistusosuuksilla asunnon ja puolisoni maksoi 20000e minun osuuttani uudesta asunnosta. Lasketaanko tämä lahjaksi vaikka olen oikeutettu tähän summaan vuosien aikana osallistumalla asumiskuluihin ja remontteihin? Maksut on suoritettu tilisiirtoina joten niistä on tositteet. Miten meidän tulisi menetellä tässä tapauksessa ettei lahjaveroa tarvitsisi maksaa?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Osapuolten hankintahetkinen tarkoitus on merkittävässä asemassa sen arvioinnissa, millaiset määräosat kunkin yhteisomistajan katsotaan omistavan yhteisesti hankitusta omaisuudesta. Lainsäädännössä ei määritellä, miten tämän osapuolten tarkoituksen sisältö on pääteltävä, mutta oikeuskäytännössä sitä on arvioitu useiden seikkojen perusteella, joista rahoitus omaisuuden hankkimiseksi on yksi.

Rahoituksella ei ole yksinään ratkaisevaa merkitystä omistusosuuksien määrittämisen kannalta mutta se voi konstruoida verotuksellisesti lahjan, jos omistusosuuksien ja osapuolten välisten taloudellisten mahdollisuuksien välillä vallitsee huomattava epäsuhta. On olemassa oikeuskäytäntöä, jossa on arvioitu yhteisomistajien taloudellisten panosten epäsuhdan vero­oikeudellista merkitystä. Jos puolisot ovat maksaneet asunnon yhteiseltä tililtä ja toisen puolison tuloista tehdyn selvityksen perusteella on katsottu, ettei pienituloisempi puoliso ole tulojen välisen huomattavan epäsuhdan vuoksi voinut rahoittaa omistukseensa saamaa osuutta, on pienituloisemman katsottu saaneen lahjan, josta häntä on verotettu.

Nähdäkseni merkitystä on sillä, missä suhteessa puolison puolestasi suorittama 20 000 euroa on siihen nähden, miten paljon olet itse rahoittanut asunnon hankintaa. Jos epäsuhta on huomattava, verottaja voi katsoa saaneesi 20 000 euron osan määräosuudestasi lahjana. Jos suoritustenne välillä ei ole suhteellisesti suurta eroa, verottaja ei mahdollisesti kiinnitä asiaan huomiota. Osallistumisesi edellisestä asunnosta aiheutuneisiin kuluihin voitaisiin katsoa ehkä panostukseksi tulevan asunnon hankinnaksi, jos olet suorittanut näitä maksuja määrän, joka kutakuinkin vastaa puolisosi nyt suorittamaa 20 000 euron määrää, ja esitätte verottajan vaatiessa näyttöä siitä, että puolisosi puolestasi maksama 20000 euroa oli vastike näistä tekemistäsi maksuista.

Jos asia askarruttaa edelleen ja kaipaa lisätietoa esimerkiksi oikeuskäytännöstä tai varmistusta asialle, kannattaa pyytää lakimiehen arvio tilanteesta soittamalla esimerkiksi Minilexin lakipuhelimeen.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »