Perunkirjoitus vireillä, asuntolaina erääntyy ja ei ole varaa maksaa sitä yksin. Kuka hoitaa vainajan osan veloista vai pitääkö elossa olevan hoitaa tuo laina yksinään? jos kuolinpesä on varaton saako "liikaa" maksettuja rahoja ikinä takaisin? puolet asunnosta perii vainajan lapset, miten tulevaisuudessa asunnon myynti, koska siinä ei ole varaa asua yksin?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Kuolinpesä tulee yhteisvelkasuhteessa vainajan tilalle eli se vastaa asuntolainasta kuten vainaja vastasi eläessään. Vainajan vastuulla oleva osa asuntolainasta merkitään perukirjaan sellaisena kuin se on ollut kuoleman sattuessa, kuten kaikki muutkin vainajan velat. Tulevista lainan eristä ja koroista vastaa kuolinpesä yhteisesti elossa olevan kanssavelallisen kanssa. Jos elossa oleva kanssavelallinen suorittaa velkaa yli oman osuutensa, hän saa takautumisoikeuden kuolinpesää kohtaan, jolloin hänen takautumissaatavansa on myös kuolinpesän velkaa.

Ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa, ennen kuin pesän ja vainajan velat on maksettu tai niistä on asetettu maksun turvaava takaus tai muu vakuus. Lisäksi kuolinpesän osakkaalla eli esimerkiksi perillisellä tai vainajan aviopuolisolla on oikeus kieltää ryhtymästä perinnönjakoon ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu ja kaikki tiedossa olevat velat maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat pantu erityiseen hoitoon.

Vainajan ja kuolinpesän velat pienentävät pesän säästöä, joka on perustana ositukselle (jos vainaja oli avioliitossa) ja sen jälkeiselle perinnönjaolle. Tämän vuoksi vainajan lapsille kuuluva osuus mahdollisesta perinnöstä ei ole automaattisesti ”puolet asunnosta”, vaan osa, joka jää jaettavaksi velkojen jälkeen. Jos siis velkoja on enemmän kuin varallisuutta (johon myös kuolinpesän omistusosuus asunnosta kuuluu), ei osituksessa ja perinnönjaossa ole enää omaisuutta jaettavaksi perillisille.

Vaikka kuolinpesä ei pystyisi maksamaan kaikkia velkojaan, osakkaat eivät ole niistä henkilökohtaisesti vastuussa. Tämä tarkoittaa, että kuolinpesän ollessa varaton ei elossa olevalla ole mahdollisuutta saada suoritusta takautumissaatavalleen enää keneltäkään.

Asunnon myyminen saattaa ajankohtaistua jossakin vaiheessa, jolloin elossa oleva voi pyrkiä sopimaan kuolinpesän tai myöhemmin perinnönsaajien kanssa asunnon myymisestä. Jos sopimukseen ei päästä, mahdollistaa laki yhteisomistuksen purkumenettelyn, jossa tuomioistuimelle tehdään hakemus yhteisomistuksen purkamiseksi myymällä asunto.

Suosittelen soittamaan edulliseen Minilexin lakipuhelimeen ja kysymään tarkempia neuvoja asiassa menettelemiseen. Lakimiehemme auttavat mielellään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »