Lainasin entiselle aviopuolisolleni n. 15000e josta olen saanut takaisin 1000e. Nyt olemme eronneet ja vaikuttaa siltä että takaisinmaksuhaluja ei enää ole vaikka hänellä on vakituinen työpaikka eikä hän asu yksin.

Onko tällaista velkaa mahdollista saada perintään? Tositteet lähettämistäni rahasummista (Vaimoni oli ulkomaan kansalainen, nyt hänellä on pysyvä oleskelulupa suomeen.) löytyy pankista ja minulta tulostettuna. Mikäli asia menee oikeuteen mitkä ovat voittomahdollisuuteni?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,
suullisesti sovitut velat aiheuttavat omat ongelmansa silloin kun velallinen kieltäytyy suorittamasta velkaansa. Vaikka velvoite on suullisestikin sovittuna pätevä, on sen olemassaolon todistaminen käytännössä hankalaa. Kun maksuvelvollisuuden olemassaoloa ruvetaan arvioimaan, riippuukin lopputulos esitetystä näytöstä (esim. tilisiirrot, mahdolliset lainasta sovittaessa paikalla olevien henkilöiden todistelut jne.).

Velan perinnässä, silloin kun suoritusta ei saada velalliselta, voidaan turvautua ulosottoon. Ulosottoon turvautuminen kuitenkin edellyttää, että velkoja on saanut maksuvelvollisuuden osoittavan ulosottoperusteen. Käytännössä ulosottoperuste on tuomioistuimen antama suoritustuomio, jossa velallisen maksuvelvollisuus todetaan todelliseksi ja hänet velvoitetaan suorittamaan maksu velkojalle. Suoritustuomio voidaan antaa, mikäli saatava on erääntynyt tai muuten langennut maksettavaksi eikä se ole vanhentunut.
Lähtökohtana suoritustuomion antamiselle on tietysti myös se, että saatava on todellinen. Antamiesi tietojen perusteella on kuitenkin hyvin hankala antaa etukäteen varmaa arviota siitä, millaiset mahdollisuudet sinulla olisi sinulle edullisen suoritustuomion saamiseen, mikäli veisit asian oikeuteen. Toisaalta se, että entinen vaimosi on lyhentänyt velkaa 1000 € voi olla osoitus siitä, että hänen katsotaan tunnustavan velan olemassaolon.

Et maininnut kysymyksessäsi, milloin velka on annettu ja tai milloin entinen vaimosi on lyhentänyt lainaa. Tällä on merkitystä, koska velka vanhenee pääsäännön mukaisesti 3 vuodessa, mikäli velan vanhentumista ei katkaista. Mikäli tämä määräaika ei ole vielä kulunut, on sinun hyvä pitää huolta siitä, ettet päästä velkaa vanhenemaan.

Koska asiaan vaikuttavat useat seikat, voi olla hyvä kääntyä vielä erikseen lakimiehen puoleen, jotta kaikki asiat tulevat varmasti huomioiduiksi ja on helpompi arvioida, miten sinun kannattaisi asiassa edetä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »