Mitä käytännössä tarkoittaa kun ulosotto velkani tai ainakin osa niistä siirretty passivirekisteriin?Alkaako perintätoimistot nyt uudelleen karhuamaan saataviaan?Velalle joka siis jo kerran päätynyt ulosottoon niin onko nyt odotettavissa taas kuukausien posti vyöry perintätoimistoilta jonka jälkeen velka päätyy ulosottoon korkoineen ja kuluineen?Uudestaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Passiivirekisteriin voidaan siirtää sellainen ulosotossa oleva saatava, jonka suorittamiseksi ulosotossa ei ole löydetty omaisuutta tai tuloa tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa. Siirto ei tapahdu automaattisesti vaan velkojan on tällaisen varattomuus- tai tuntemattomuusesteen tiedoksisaamisen jälkeen erikseen pyydettävä saatavansa merkitsemistä passiivirekisteriin. Saatava on passiivirekisterissä voimassa pääsääntöisesti kaksi vuotta estetodistuksen (varattomuus tai tuntemattomuus) päivämäärästä.

Velkojan saatavan merkitseminen passiivirekisteriin päättää ulosottoasian vireilläolon. Käytännössä ulosottomies ei tällöin etsi aktiivisesti teiltä omaisuutta velkojan saatavan suorittamiseksi. Jos passiivirekisteröinnin aikana teiltä kuitenkin löytyy ulosmittauskelpoista omaisuutta, on ulosottomiehen se ulosmitattava passiivisaatavan suorittamiseksi, jollei siihen ole estettä. Tällöin passiivisaatavaa koskeva ulosottoasia tulee uudestaan vireille. Perintätoimiston ei siis tarvitse lähettää teille kirjeitä saatavastaan, vaan asia tulee vireille ulosottomiehen omasta toimesta kahden vuoden aikana, mikäli ulosmitattavaa omaisuutta löytyy. En siis näkisi syytä siihen, että perintätoimisto lähettäisi teille kirjeitä ainakaan passiivirekisteröinnin aikana, kun asia on jo ulosottoviraston hoidettavana. Maksamatta oleva velka kerryttää kuitenkin viivästyskorkoa.

Mikäli ulosottomies ulosmittaa teiltä omaisuutta passiivisaatavan suorittamiseksi, ei hän saa myydä tai tilittää varoja passiivisaatavan suorittamiseksi ennen kuin saatavan määrä on tarkistettu. Velkojan eli tässä tapauksessa perintätoimiston tulee siis ilmoittaa passiivisaatavan määrä viivästyskorkoineen suoraan ulosottomiehelle. Mikäli he eivät sitä tee, on ulosmittaus peruutettava.

Jos ulosottoasia tulee nyt passiivirekisteröinnin aikana vireille, mutta ulosmitattavaa omaisuutta ei kuitenkaan saada passiivisaatavan suorittamiseksi, voidaan saatava merkitä uudelleen passiivirekisteriin, mikäli kahden vuoden määräajasta on vielä aikaa jäljellä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »