Voinko varautua puolisoni konkurssiin poistamalla hänen avio-oikeutensa maistraattiin tehtävällä ilmoituksella siinäkin tapauksessa, ettei häntä ole tietääkseni haettu konkurssiin, mutta se on mielestäni vain ajan kysymys? Mieheni ei kerro minulle taloudellisesta tilanteestaan ja olen hyvin huolissani, koska en ole typerä. Voiko ilmoituksen tehdä mahdollista tulevaa silmälläpitäen? Meneekö siitä tieto hänelle?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jos puoliso on asetettu konkurssiin, toinen puoliso voi irtisanoa avio-oikeuden. Tätä irtisanomisoikeutta puolisolla ei ole kuitenkaan vielä pelkästään sen perusteella, että toista puolisoa koskeva velkajärjestely on aloitettu tai että hänen omaisuuteensa on kohdistettu ulosmittaus.

Tämä avio-oikeuden irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisesti maistraatille. Avio-oikeuden irtisanomisilmoitusta ei tarvitse perustella. Ilmoitus on tehtävä vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Konkurssi alkaa, kun velallinen on tuomioistuimen päätöksellä asetettu konkurssiin. Maistraatin tulee rekisteröidä avio-oikeuden irtisanomisilmoitus ja lähettää siitä tieto avioehtoasiain rekisteriin.

Mikäli käy niin, että puoliso ei ole irtisanonut määräajassa avio-oikeuttaan, hän voi päästä samankaltaiseen lopputulokseen myös konkurssin kestäessä toimitettavassa omaisuuden osituksessa. Silloin, kun puolison tai kuolleen puolison omaisuus on luovutettu konkurssiin, toinen puoliso tai tämän perilliset eivät ole velvollisia luovuttamaan tasinkoa omaisuuden osituksessa. Tällaisessa tilanteessa voi tehdä tasinkoprivilegi-ilmoituksen. Tasinkoprivilegi-ilmoitus on tehokas kuitenkin ainoastaan silloin, kun on olemassa ositusperuste ja puoliso on asetettu tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin. Laissa ei ole määräyksiä siitä, kenelle tämä ilmoitus on tehtävä. Vaihtoehtoina onkin, että ilmoitus tehdään sopimusosituksessa puolisolle, toimitusosituksessa pesänjakajalle ja jäämistöosituksessa konkurssipesälle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »