Kysyisin apurahasta ja ulosmittauksesta: Että ei ulosmitattaisi..."sellaisia varoja, jotka julkisyhteisö tai yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö on myöntänyt luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 21 §:ssä tarkoitetun omaisuuden hankkimiseen taikka opiskelun, tutkimuksen tai muun niihin verrattavan toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin.." Mutta: "Jos luonnolliselle henkilölle on maksettu apuraha tai muu vastaavanlainen vara, jonka julkisyhteisö taikka yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö on myöntänyt hänelle, varat ulosmitataan, jollei saaja osoita, että varat on myönnetty opiskelun, tutkimuksen tai muuhun niihin verrattaviin toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin." Mikä tässä on siis yleinen käytäntö, ulosmitataanko yleensä vai tuleeko selvityspyyntö tms.? "Tiedosta kiitollinen".

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei

Jos apuraha on myönnetty johonkin kysymyksessäsi mainittuun tarkoitukseen, sitä ei voida ulosmitata. Jos apurahan myöntämistarkoitus on kiistanalainen, apurahan saaneen on osoitettava, että apuraha on myönnetty sellaiseen tarkoitukseen, että sen ulosmittaaminen on kielletty.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »