minulla ei ole kirjallista sopimusta telefirman kanssa.laskut maksoin ollessani ulkomailla v.2009.nyt ulosottomies karhuaa korkoja?Miten on edes mahdollista saada KKO:n päätös asiaan jossa ei ole kirjallista sopimusta?Enkä ole saanut tietoa ulkomaille mitä täällä tehtiin.Saako tämän tuomion purettua?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

käräjäoikeus on luultavasti antanut asiassa ns. yksipuolisen tuomion. Asia on siis ratkaistu kantajan (teleyrityksen) kanteen mukaisesti, koska te ette vastannut siihen. Yksipuolinen tuomio annetaan asiaa enempää tutkimatta, koska riita-asian vastaajan passiivisuus tarkoittaa yleensä sitä, että kantaja on oikeassa. Yksipuolisesta tuomiosta säädetään oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:ssä.

Tässä tapauksessa teleyritys lienee hieman ”petkuttanut” käräjäoikeutta. Lähtökohtaisesti riita-asian haastehakemuksessa tulee kertoa vaatimus, sen perusteet sekä todisteet joita kantajalla on (oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 2 §). Haastehakemukseen tulee myös liittää se sopimus tms. kirjallinen todiste, johon hän vetoaa (5 luvun 4 §).

Mutta silloin, kun asia koskee tietyn suuruista saamista ja kantaja pitää asiaa riidattomana, hänen ei tarvitse luetella todisteita eikä liittää hakemukseen kirjallisia todisteita (5 luvun 3 §). Riittävää on, että hakemuksessa sanallisesti yksilöidään keskeinen sopimus tms. kirjallinen todiste. Niinpä teleyritys lienee esittänyt, että teillä olisi ollut sopimus, mutta sen ei ole tarvinnut esittää sitä kirjallisesti. (Sinänsä toki suullinenkin sopimus sitoo, mutta sen toteen näyttäminen on sen verran epäselvää, että se tekee asiasta riitaisen.)

Kun ette vastannut kanteeseen, käräjäoikeus on enempää tutkimatta olettanut, että asia on selvä ja kantaja oikeassa. (Kantajahan on selvästi oikeassa useimmissa jutuissa, joissa yksipuolinen tuomio annetaan.) Näin on luultavasti tapahtunut.

Voitte hakea muutosta yksipuoliseen tuomioon hakemalla takaisinsaantia. Takaisinsaantihakemus tulee tehdä samalle käräjäoikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun saitte ulosottomieheltä tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Hakemuksessa tulee vastata kantajan alkuperäisiin vaatimuksiin ja esittää syitä tuomion muuttamiseen. Tässä tapauksessa siis voitte mm. kiistää sopimuksen pätevyyden ja/tai velvollisuutenne maksaa korkoa. Teidän kannattaa myös korostaa, että ette saanut ulkomaille tietoa kanteesta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »