Pankkini antoi lainani takaajalle puhelin numeroni, joka on vain pankin tiedossa. Myös nykyisen osoitteeni, jonka ei pitäisi olla hänen tiedossaan. Pankki on myös antanut viimeisen 4 vuoden ajalta osoitetietoni lainan takaajalle, koska olen muuttanut töiden takia pari kertaa. Onko pankilla oikeus antaa tällaisia tietoja takaajalle ilman minun suostumusta.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Lain mukaan luotonantajan, eli tässä tapauksessa pankin, on takauksen voimassa ollessa annettava takaajalle eräitä tietoja tämän pyynnöstä. Kyseisiä tietoja saadaan antaa velkojaa koskevan salassapitovelvollisuuden sekä henkilötietojen luovutusta koskevien rajoitusten estämättä. Pankin tulee luovuttaa yksityistakaajalle tietoja velallisen sitoumuksista sekä muista vastaavanlaisista maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä takaajalle. Täten, yksityistakaajalla on oikeus pyytää tietoja pankilta niin kauan kun takaus on voimassa.

Myös pankin omissa ehdoissa saattaa olla maininta niistä tilanteista, joissa kyseinen tiedonantovelvollisuus pätee. Esimerkiksi Osuuspankin takausehdoissa mainitaan, että takaaja voi saada tietoja velallisesta vain, jos tiedot ovat merkityksellisiä takaajan riskin arvioimisessa. Suoranaista mainintaa yhteystietojen luovutuksesta ei ole laissa tai pankin säännöissä takauksen osalta, mutta kaikki pankin hallussa olevat asiakastiedot ovat yleisesti ottaen pankkisalaisuuden alaisia. Toki, sekä velallisen että yksityistakaajan yhteystiedot kuten osoite ilmenevät velkakirjasta ja takaussitoumuksesta, joka molempien osapuolten on allekirjoitettava.

Tiivistetysti, jos yhteystietojen luovutuksen katsotaan olevan tärkeää takaajan riskin arvioimisen kannalta, saa pankki luovuttaa vellallista koskevia tietoja takaajalle.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »