Hei, olen toisena takaajana edesmenneen veljeni ja hänen ex-vaimonsa yhteislainassa. Velka jäi veljeni kuolinpesälle, joka on varaton. Kuolinpesän osakkaina on kaksi alaikäistä lasta. Ex-vaimo on velkasaneerauksessa ja hänen vastuu lainasta on minimaalisen pieni.
Kysyisin seuraavaa:
- Eikö lainaa voi mitätöidä kuolematapauksen johdosta ja kuolinpesän varattomuuden sekä alaikäisten lasten vuoksi?
- Onko minulla takaajana velvollisuus maksaa laina ja jos on, miltä osin?
- Mikä on toisen takaajan velvollisuus?
- Onko maksettava koko laina (n. 4500 €) vai voiko pankki tulla vastaan?
- Mikä on veljeni ex-puolison osuus velkasaneerauksen johdosta? Voidaanko velvoittaa hoitamaan puolet lainasta?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

velanotossa velkojalle syntyy saatava. Vaikka alkuperäinen velallinen kuolee ja hänen sijaansa tulee ylivelkainen kuolinpesä, saatava ei katoa mihinkään. Saatavan turvaa usein vakuus, tässä tapauksessa takaus. Takauksen idea on juuri se, että velkoja saa saatavansa, vaikka velallinen ei pystyisikään maksamaan.

Takaajan pitää siis maksaa velka, sitten kun se on erääntynyt ja kun todetaan, että velalliselta ei saa perittyä tarpeeksi varoja (laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta, 21–23 §). Lähtökohtaisesti takaajan vastuu koskee (koko) velan pääomaa; voidaan myös sopia, että vastuu koskee myös korkoa. Kuitenkin takaajan vastuuta voidaan sovitella pienemmäksi, jos se on kohtuuttoman suuri hänen maksukykyynsä nähden ja pankin olisi pitänyt ymmärtää tämä (7 §).

Vaikuttaa siltä, että teillä on melko vähän tietoa takauksen merkityksestä. Ennen kuin takaus annetaan, pankin täytyy antaa tietoa asioista, jotka vaikuttavat takaajan asemaan. Jos pankki laiminlöi tiedonannon takauksen yhteydessä, takausvastuutanne voidaan sovitella (12 §).

Edellä oikeastaan vastattiin toiseen ja neljänteen kysymykseen; nyt siirrytään kolmanteen. Kun takaajia on useampi kuin yksi, voidaan yksi takaaja sopia ensisijaiseksi toiseen nähden. Jos näin on, jälkimmäiseltä takaajalta peritään rahaa vain sikäli kuin sitä ei saada ensisijaiselta. On kuitenkin tavallista, että takaukset ovat keskenään yhdenvertaisia. Silloin molemmat suorittavat lähtökohtaisesti puolet velasta. Jos toinen on maksukyvytön, suorittaa toinen koko velan. (Tälle toki syntyy takautumisoikeus toista kohtaan, mutta siitä ei ole apua, jos maksukyvyttömyys pysyy.)

Koska ex-vaimo on velkajärjestelyssä, hän suorittaa kaikkia velkojaan sen mukaan, kuin maksuohjelmassa määrätään. On melko tavallista, että järjestelyssä velallinen pystyy maksamaan vain murto-osan kustakin velasta; toki se on tyhjää parempi. Sinänsä hänen pitäisi maksaa takaisin koko yhteislaina, jos hän olisi maksukykyinen. Mutta koska hän on velkajärjestelyssä, tämä velka ei ole mitenkään etuoikeutettu, vaan hän maksaa siitä vain sen, mitä maksuohjelmassa määrätään.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »