Tapasin netissä miehen ja suhde syveni nopeasti, mies vakuutteli, että haluaa olla kanssani eikä enää koskaan halua ketään muuta jne. Sinisilmäisenä uskoin. Jonkin ajan kuluttua miehen käytös muuttui vihaiseksi ja ahdistuneeksi ja kun kysyin asiasta, selvisi, että hänellä on rahapula. Yritin auttaa keksimällä mistä saisi apua ja hän niskuroi vastaan, suostui apuun vasta sitten kun kerroin, että voisin lainata hänelle rahaa jos minulla olisi. Tuosta lähti sitten ajatus pikavippiin, jonka miehen puolesta otin, hän lupasi maksaa sen takaisin. Heti rahojen luovutuksen jälkeen mies jätti vastaamatta puheluihin eikä hänellä enää ollut aikaa tavata, kyselin syytä, niin hän oli kipeänä/ylitöissä tai jotakin muuta. Minusta tuntuu, että minua käytettiin hyväksi. Voinko tehdä tästä rikoisilmoituksen?

1 vastaus


Minilex

Minilex Oy

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Tilanteesi on ongelmallinen, mutta täysin aseeton et ole oikeudelliselta kannalta. Liikkeelle voidaan lähteä toteamalla, että ihmisillä on yksityisautonomia eli laajamittainen toimintavapaus solmia oikeussuhteita toisten ihmisten kanssa. Yksityisautonomia mahdollistaa myös virheiden ja huonojen oikeustoimien tekemisen. Rikoslain petospykälää ei ole tarkoitettu ihmisten katumistunteen tyydyttäjäksi ja jälkikäteen haitallisiksi osoittautuneiden oikeustoimien nollauskeinoksi. Petospykälä rajoittaa ihmisten toimintavapautta vain kaikkein moitittavimpien hyväksikäyttötilanteiden osalta, ja tietynasteinen totuuden venyttäminen, taktikointi tai suoranainen manipulointi on yhteiskunnassamme sallittua. Todisteena tästä ovat esimerkiksi superlatiivit (esim. paras, halvin) markkinoinnissa. Ihmisiltä vaaditaan tarkkasilmäisyyttä sen suhteen, kehen voi luottaa ja kehen ei. Käsittelen kysymystäsi ensin rikosoikeudellisesta näkökulmasta ja sen jälkeen yksityisoikeudellisesta näkökulmasta.

Edellisessä kappaleessa esitetystä yksityisautonomian lähtökohdasta huolimatta katsoisin, että netissä tapaamasi miehen käyttäytyminen saattaa täyttää petoksen tai lievän petoksen tunnusmerkistön. Mahdollista kuitenkin on myös, ettei tekemääsi rikosilmoitusta tutkittaisi kovinkaan pitkään tapahtumien epäselvyyden ja todisteiden puutteen vuoksi. En kuitenkaan näe, että rikosilmoituksen tekemisestä ja poliisin tai syyttäjän mielipiteen saamisesta olisi mitään haittaakaan. Kannattaa siis ainakin tiedustella poliiseilta, onko tapauksessasi heidän mielestään edellytyksiä rikosoikeudenkäyntiin. Poliisit pystyvät kyselemään tapaukseesi liittyviä yksityiskohtia tarkemmin kuin voin ottaa huomioon tässä vastauksessa.

Luonnehtimasi miehen käyttäytyminen muistuttaa siis rikoksista eniten petosta tai lievää petosta. Petoksesta tuomitaan rikoslain mukaan se, joka saa toisen tekemään jotain erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä ja hankki näin itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä toisen kustannuksella. Lievä petos on puolestaan petos, joka on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, kun otetaan huomioon esimerkiksi tavoitellun hyödyn tai aiheutetun vahingon määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat. Lievästä petoksesta saa luonnollisestikin vähemmän ankaran rangaistuksen kuin perusmuotoisesta petoksesta. Kertomuksesi perusteella netissä tapaamasi miehen käyttäytyminen on mahdollista tulkita siten, että jo tavatessanne ensimmäisen kerran hän on pyrkinyt hankkimaan sinulta rahaa, ja tämän tarkoituksen toteuttamiseksi mies erehdytti sinut uskomaan yhteiseen tulevaisuuteenne ja auttamaan häntä taloudellisesti.

Vähintäänkin mies olisi nähdäkseni käyttänyt erehdystäsi hyväksi. Erehdyksen hyväksikäyttäminen on kuitenkin erään rikoslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan petos ainoastaan, jos hyväksikäyttäjällä on erityinen oikeudellinen velvollisuus erheellisen mielikuvan poistamiseen. En usko, että netissä tapaamallasi miehellä katsottaisiin olevan tällainen velvollisuus kysymyksessäsi luonnehditussa tilanteessa. Mainitun hallituksen esityksen mukaan erityisen oikeudellisen velvollisuuden on aina perustuttava joko lain säännökseen tai asianomaisen omaan edeltäneeseen toimintaan. Kuvailemassasi tilanteessa netissä tapaamallasi miehellä ei ole ollut sinua kohtaan ainakaan mitään lakisääteistä velvollisuutta oikaista käsitystäsi yhteisestä tulevaisuudestanne, vaikka epäilyksettä voidaan sanoa, että mies on toiminut moraalivelvoitteiden vastaisesti.

Jotta netissä tapaamasi mies voitaisiin tuomita petoksesta, sinun tai syyttäjän täytyy pystyä todistamaan, että mies on alusta asti erehdyttänyt sinua rahankiilto silmissä. Toisen ihmisen päänsisäisten tarkoitusten osoittaminen jälkikäteen voi olla hyvin vaikeaa varsinkin, jos ja kun mies itse kiistää erehdyttämisen. Mies voi vain esimerkiksi väittää, että oli alussa kanssasi tositarkoituksella, mutta tuli toisiin aatoksiin ja tällä seikalla ei ollut mitään tekemistä antamasi lainan kanssa. Kyseessä olisi tällöin sana vastaan sana tilanne, joka ratkeaa rikosoikeudenkäynnissä aina syytetyn – eli tässä tapauksessa netissä tapaamasi miehen – eduksi.

Jos sinulla on kuitenkin esittää paljon erehdyttämiseen viittaavia aihetodisteita, voisi miehen petostuomio olla todennäköisempi. Aihetodiste on todiste, joka ei välittömästi osoita väitettä todeksi, mutta joka tekee väitteen todenmukaisuuden todennäköisemmäksi asiaa päättävän tuomioistuimen silmissä. Tapauksessasi hyödyllisiä aihetodisteita voisivat olla esimerkiksi netissä tapaamasi miehen kanssa käymäsi kirjalliset keskustelut esimerkiksi netti- tai tekstiviestien välityksellä, jotka osoittaisivat, että mies on alusta asti ollut rahan perässä.

Riippumatta rikosasian etenemisestä sinulla on joka tapauksessa oikeus saada antamasi rahat takaisin, sillä kyseessä oli kertomasi perusteella selvästi laina. Lisäksi miehen täytyy maksaa sinulle viivästyskorkoa, jos hän viivyttelee lainan takaisinmaksun suhteen. Korkolain mukaan viivästyskorko on osa sopimusta, jollei viivästyskorottomuudesta ole nimenomaan sovittu. Saamisoikeutesi ei valitettavasti kerrytä muuta korkoa kuin viivästyskorkoa, koska ette ole koron maksamisesta mitään sopineet (ainakaan kysymykseen sisältyvien tietojen perusteella). Korkolain mukaan velallinen ei nimittäin ole velvollinen maksamaan korkoa velan eräpäivää edeltävältä ajalta, jos osapuolet eivät ole toisin sopineet.

Koska miehen puolesta ottamaasi pikavippiin liittyy luultavasti korkeat korot ja viivästyskorot, suosittelen sinua maksamaan sen mahdollisimman nopeasti takaisin. Netissä tapaamaasi miestä et voi pakottaa maksamaan pikavippivelkaa, koska hän ei ole tuota lainaa nostanut. Kertomasi perusteella tapauksessanne näyttää nimittäin syntyneen kaksi velkasuhdetta:
1. sinun ja pikavipinantajan välinen velkasuhde, jossa sinä olet velallinen, ja
2. sinun ja netissä tapaamasi miehen välinen velkasuhde, jossa sinä olet velkoja.
Velkasuhteessa, jossa olet velallisen asemassa, on huomattavasti korkeammat korot kuin velkasuhteessa, jossa olet velkojana. Siten, mitä pitempään vikavippivelka on maksamatta, sitä enemmän tappiota sinä teet tämän velkakuvion perusteella. Mies joutuu aikanaan maksamaan velkansa sinulle takaisin, jolloin saat pikavippivelan maksamiseen kuluneista rahoista ainakin osan katettua. Mielestäni sinun kannattaa siis jatkaa rahojen takaisinmaksun vaatimista kyseiseltä mieheltä.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »