avioeron sattuessa mies jää asumaan taloon,josta velkaa jäjellä,myös muuta yhteistä velkää jäljellä. mies ottaa talovelan,joutuuko hän maksamaan minulle osuuden talosta,elikkä puolet talon arvosta,vaikka asuntovelka jää hänelle. miten muut yhteiset velat,täytyykö ne puolittaa? miehellä oma yritys,ei ole avioehtoa.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos viestistäsi,
Avioliiton solmiminen ei vaikuta puolisoiden velkoihin ja velkavastuisiin. Pääsääntöisesti kumpikin puoliso on yksin vastuussa siitä velasta, johon hän on sitoutunut ennen avioliittoa tai sen aikana. Puolisot voivat myös halutessaan ottaa yhdessä velkaa, josta he myös yhdessä vastaavat. Käytännössä puolisot ottavatkin yhteisen asuntolainan niin kuin teidän tapauksessa on tehty.
Kun avioliitto purkautuu avioeron vuoksi, avio-oikeus toteutetaan osittamalla omaisuus puolisoiden kesken. Ositusta tehtäessä osituslaskelmassa otetaan huomioon kummankin puolison avio-oikeuden alaiset varat ja velat. Avioerolla ei ole vaikutusta velkojen erääntymiseen, mutta ne katetaan osituksessa. Tällöin omaisuutta varataan laskennallisesti velkojen tulevaa maksua varten, eli puolison bruttovarallisuudesta vähennetään velat.
Usein avioerotilanteissa yhteinen asunto jätetään toiselle puolisolle, jolloin hän ottaa myös asuntoon liittyvän velan maksettavakseen ja lunastaa siis asunnon itselleen toiselta puolisolta. Näin on myös tarkoitus tehdä teidän tapauksessa. Tässä tilanteessa miehesi on hyvä huomioida veroseuraamukset. Osituksen yhteydessä tapahtuvasta kiinteistön saannosta on suoritettava veroa siltä osin kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa avio-oikeuden alaista varallisuutta. Jos mies ottaa siis esimerkiksi lisävelan, johtaa tämä varainsiirtoverotukseen hänen osaltaan. Asunnon lunastaminen ulkopuolisilla varoilla rinnastetaan näiltä osin siis kauppaan.
Omaisuuden ositukseen ja velkojen järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä lakimiehiimme.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »