Mitä laillisia keinoja velkojilla on saamistensa perimiseen?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Vapaaehtoisen perinnän tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan velkojan erääntynyt saatava. Perintätoimista seuraa velalliselle lähtökohtaisesti perintäkuluja, joiden määrää on kuluttajasaatavien kohdalla rajoitettu. Velkoja voi periä saatavaa itse tai siirtää perinnän esimerkiksi perintätoimiston hoidettavaksi.

Velkoja ei saa jatkaa perintää, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa. Velallisen on kuitenkin esitettävä maksuvelvollisuutensa kiistämiselle asiallinen peruste. Vanhentununeen tai muusta syystä lakanneen saatavan perintä on kielletty.

Velkoja ei saa perinnässä käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Jos olet velallisena kuluttajan asemassa, saatavan perinnässä on noudatettava erityisiä säännöksiä, joista ei saa poiketa vahingoksesi. Kuluttajasaatavalla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan saatavaa, joka perustuu kulutushyödykkeen luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle. Kuluttajasaatavaa perittäessä velallisella on lähtökohtaisesti oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään.

Jos velallinen ei ole maksanut erääntynyttä saatavaansa, lähetään hänelle pääsääntöisesti ensin maksumuistutus. Jos kyseessä on kuluttajasaatavan perintä, velkoja saa lähettää ensimmäisen maksullisen muistutuksen aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Mikäli saatavaa ei ole maksumuistutuksesta huolimatta suoritettu, vapaaehtoinen perintä jatkuu maksuvaatimuksen lähettämisellä.

Kuluttajansaatavan perinnässä ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan eli esimerkiksi perintätoimiston on lähetettävä velalliselle maksumuistutus ennen maksuvaatimuksen lähettämistä. Perintäkuluja kerryttävän maksuvaatimuksen saa lähettää kuluttajalle aikaisintaan 14 päivän kuluttua maksumuistutuksen lähettämisestä. Maksuvaatimus lähetetään lähtökohtaisesti kirjallisesti.

Jos velallisena on elinkeinonharjoittajana, velkoja voi käyttää erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan perinnässä trattaa. Tratalla tarkoitetaan maksukehotusta, jossa vaaditaan maksua määräajassa uhalla että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin. Ennen tratan lähettämistä velalliselle on lähetettävä maksumuistutus. Trattaa ei saa käyttää kuluttajasaatavien perinnässä.

Tuloksettoman vapaaehtoisen perinnän seurauksena velkoja saattaa ryhtyä oikeudelliseen perintään. Oikeudellisessa perinnässä velkoja nostaa velkomuskanteen tuomioistuimessa, jonka antaman velkomustuomion nojalla velkaa voidaan alkaa periä ulosotossa. Riidattomista saatavista käräjäoikeus antaa yksipuolisen tuomion. Riitaisten saatavien oikeellisuus tutkitaan käräjäoikeudessa siviiliriita-asiana. Oikeudelliseen perintään on lähtökohtaisesti mahdollista ryhtyä myös ilman edellä mainitun vapaaehtoista perinnän toimia. Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava saa kuitenkin vaatia toisen lukuun perimästään kuluttajasaatavasta maksua tuomioistuimessa lähtökohtaisesti vasta kirjallisen maksuvaatimuksen antamisen jälkeen. On syytä muistaa, että julkiset eli valtion ja kuntien saatavat ovat pääsääntöisesti suoraan ulosottokelpoisia. Tällaisia saatavia ovat esimerkiksi verot, sakot ja erilaiset kunnalliset maksut.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »