Hei,

Tuttavallani on paljon "velkaa" hänen miesystävälleen.
Kun tuttavani miesystävä menehtyy, voiko miehen perhe vaatia tuttavaani maksamaan takaisin nämä rahat, jotka miesystävä on kuitenkin antanut tuttavalleni vaatimatta niitä itse takaisin?
Koska kyse ei kuitenkaan ole lainasta, vaan miesystävä nimenomaan vapaaehtoisesti auttaa ja antaa rahaa.

Kiitos vastauksesta jo etukäteen!

T. Hanne

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Jos ystävän katsotaan saaneen rahalainan, vanhenee velka kolmessa vuodessa, ellei vanhenemista katkaista. Tätä kutsutaan velan yleiseksi vanhentumisajaksi. Vanheneminen alkaa esimerkiksi velan eräpäivästä ja se katkeaa, kun velkoja muistuttaa velasta. Tällöin alkaa uusi samanpituinen vanhentumisaika, joka on myös katkaistavissa. Jos velka on vanhentunut, velallisen velvollisuus suorittaa velkaa lakkaa. Jos kuitenkin ystävä on saanut rahan lahjana, ei kyseessä ole velka, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin.

Jos kuitenkin heidän avoliittoonsa sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, voi rahojen antaminen ja avustaminen täyttää hyvityksen edellytykset. Lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta eli avoliittolakia sovelletaan silloin, kun avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Hyvitys tulee silloin kyseeseen, kun avopuoliso on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi katsotaan työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen, varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen tai muu näihin verrattava toiminta. Hyvitystä voi vaatia sekä avopuoliso että hänen oikeudenomistajansa. Hyvitys ei kuitenkaan tule silloin kyseeseen, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen. Lisäksi, jos lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ei sovelleta heidän avoliittoonsa, ei hyvitystä voi vaatia.

Kun arvioidaan oikeutta hyvitykseen, tulee huomioida kokonaisuus eli miten avopuolisot ovat kaiken kaikkiaan toimineet yhteisen talouden hyväksi. Huomioitavaksi tulevat esimerkiksi kummankin avopuolison taloudellinen tilanne, omaisuuden omistussuhteet ja panokset yhteistalouteen. Jotta hyvitykseen olisi oikeus, tulee saadun hyödyn olla merkittävä ja panoksen pitkäkestoinen. Panos voidaan lisäksi myös katsoa lahjoitukseksi tai velaksi, joka on maksettava takaisin.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »