Hei! Nettotuloni ovat 1126 kk. Paljonko voi enintään mennä ulosottoon? Kiitos vastauksesta

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!

Oletan, että 1126 e/kk on kokonaisuudessaan se määrä, josta ulosmittaus suoritetaan. On nimittäin muistettava, että palkan lisäksi ulosmittaus kohdistuu myös luontoisetuihin, provisioihin, äitiyspäivärahaan tai muihin tuloihin/ etuuksiin, jotka ovat ulosmitattavissa. Tietenkään kaikkia etuuksia ei ulosmitata, esimerkiksi lapsilisiin ja asumistukiin ulosottomies ei saa koskea.

Nettotulojen lisäksi minun pitäisi tietää sinun suojaosuutesi, jotta voitaisiin laskea ulosottoon menevän summan suuruus. Suojaosuuden suuruuteen vaikuttaa se, että montako henkilöä (puoliso, oma lapsi, puolison lapsi) elää sinun elatuksen varassa. Suojaosuus on vuoden 2016 alusta lähtien 22,60 euroa päivässä eli yhteensä 678 e/kk. Suojaosuus kasvaa elatuksen varassa olevien lukumäärän mukaisesti siten, että yhdestä elatuksen varassa olevasta henkilöstä suojaosuteen lisätään 8,11 e/päivä (vuoden 2016 alusta lähtien). Tällöin suojaosuus olisi 924,90e/kk jos velallisen lisäksi on yksi velallisen elatuksen varassa. Jos elatuksen varassa on kaksi henkilöä, olisi suojaosuuden suuruus 1169e/kk ja niin edelleen. Korostan vielä kerran, että kyseiset summat ja jäljempänä olevat laskut ovat laskettu vuoden 2016 euromäärien perusteella.

Ulosmitattava määrä siis riippuu nettotulojen ja suojaosuuden suuruuksista.

1) Jos tulot ovat pienemmät kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään.

2) Jos tulot ovat suuremmat kuin suojaosuus, mutta enintään kaksi kertaa suojaosuuden määrä, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä tulosta 2/3 (eli 2/3 * (palkka - suojaosuus).

3) Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, ulosmitataan nettotuloista 1/3.

4) Jos nettotulot olisivat niinkin suuret, että ne olisivat neljä kertaa suuremmat kuin velallisen suojaosuus, ulosmitattaisiin tällöin 1/3 neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavista tuloista sekä neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosasta. Tuloista voidaan ulosmitata tällöin kuitenkin enintään puolet.

Oletan ensiksi, että sinulla ei ole vastuulla henkilöä, joka elää sinun elatuksen varassa. Tällöin suojaosuutesi olisi 678 e/kk, joten ulosmittaus tapahtuisi 2) kohdan mukaisesti. Eli 2/3 * (1126e-678e) = 298,67 e/kk. Tällöin tuloistasi menisi ulosottoon siis lähtökohtaisesti 298,67 euroa kuukaudessa.

Jos sinulla olisi esimerkiksi yksi elatuksen varassa elävä henkilö, olisi suojaosuuden suuruus tällöin 921,30 euroa kuukaudessa, joten ulosmittava määrä laskettaisiin myös tällöin 2) kohdan mukaisesti. Tällöin maksettavaksi summaksi muodostuisi 2/3 * (1126 - 921,30) = 136,47 euroa/kk. Jos sinulla olisi kaksi elatuksesi varassa olevaa henkilö, olisi suojaosuuden suuruus 1164,60 euroa/kk. Tällöin sinun ei tarvitsisi maksaa tuloistasi mitään ulosottoon, koska suojaosuus olisi tulojasi suurempi.

Yhteenvetona siis todettakoon, että ulosmitattava määrä riippuu nettotulojen suuruudesta ja suojaosuuden määrästä. Näiden kahden perusteella siis selviää yllä olevia laskukaavoja noudattaen, mikä summa voidaan ulosmitata nettotuloista.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »