Jos eläkkeestä on peritty ulosotossa todennäköisesti maksimi ulosottomäärä, saako ulosottomies ottaa tilille kertyneet suojaosuudet myöhemmin ulosottovelkoihin?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Pankkitilivarat luokitellaan saamisoikeudeksi, joten se ei ole enää tilille saavuttuaan ulosottokaaren tarkoittamassa mielessä eläkettä. Kyse ei ole tässä vaiheessa enää "suojaosuuden perinnästä" Tilin haltijalla on siis saamisoikeus pankkiin nähden. Ulosmittauspäätöksessä tulee yksilöidä ulosmitattava omaisuus. Jos ulosottomiehen tekemässä ulosmittauspäätöksessä on yksilöity ulosmitattavaksi omaisuudeksi eläke, muttei tilivaroja, ei tilivaroja voida samalla ulosmittauspäätöksellä ulosmitata. Jos annetaan uusi ulosmittauspäätös, ennakkoilmoitusta ei ole pakko antaa velalliselle pankkitilivarojen tapauksessa, jos vireilletuloilmoitus on annettu. Omaisuuden ulosmittaus tulee kuitenkin voimaan velalliseen nähden heti ulosmittauspäätöksellä, eli omaisuus voidaan ulosmitata ennen kuin velallinen on saanut itse tiedon päätöksestä. Toimituksessa tehdystä päätöksestä on toimitettava velalliselle päätösasiakirjan jäljennös tai sitä vastaavat tiedot sisältävä jälki-ilmoitus, jollei päätösasiakirjan jäljennöstä ole annettu toimituksessa. Viimeistään jälki-ilmoituksessa velalliselle varataan tilaisuus asettaa torjuntavakuus tai käyttää osoittamisoikeuttaan sen suhteen, mitä omaisuutta ulosmitataan. Lisää tietoa esimerkiksi tästä osoittamisoikeudesta tai ulosotosta menettelynä voi kysyä tarkemmin lakipuhelimen kautta.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »