jos on jakamaton perikunta ja useampi osakas ja yhdellä perintö osuus ulosmitattu meneekö pakkojakoon

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Perintökaaren mukaan pesän omaisuus voidaan luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon pesän tai vainajan velkojan taikka taikka pesän tai vainajan velasta vastuussa olevan hakemuksesta. Hakemuksen voi tehdä myös ulosottomies, jos velallisen velasta on ulosmitattu hänen osuutensa kuolinpesään. Pesää ei voida luovuttaa pesänselvittäjän hallintoon, jos hakijalla on maksun turvaava takaus tai muu vakuus saatavastaan tai osakkaat tarjoavat sellaisen vakuuden. Velkojan on ennen hakemuksen tekemistä esitettävä kuolinpesälle maksuvaatimus ja varattava sille kohtuullinen aika maksaa velka tai esittää selvitys kuolinpesän taloudellisesta tilanteesta, jollei tästä aiheudu huomattavaa viivästystä hakemuksen käsittelylle.

Tapauksessanne voi olla, että pesä tulee luovuttaa pesänjakajan hallintoon, jos ulosottomies hakee tätä. Kuitenkin, jos saatavat turvataan vakuudella tai muutoin laissa mainitulla tavalla, pesän luovututtaminen pesänselvittäjän hallintoon ei ole välttämättä toteudu.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »