Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän pankkitili ei riitä hoitolaskuihin - kiinteistöjen ulosmittaus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Voiko kuolinpesän ainoa osakas (rintaperillinen) maksaa vainajan vajaan 3 kk hoitomaksurästin estääkseen pesän kiinteän omaisuuden osien myynnin tai ulosmittauksen?
Kyse on alle 6000 eurosta.
Yleisemmin: mikä instanssi voi päättää mitä pesän omaisuutta voi realisoida pesän laskujen maksamiseksi?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

estettä sille, että kuolinpesän ainoa osakas maksaa kuolinpesän velkoja ei ole. Tämä voi olla jopa ainoa mahdollisuus silloin, kun osakas haluaa säilyttää kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta.

Mikäli kuolinpesän velat eivät ole vielä ulosottossa, on kuolinpesän hallinnolla oikeus päättää, mitä kuolinpesän omaisuutta velkojen maksamiseksi realisoidaan. Kun kuolinpesässä on vain yksi osakas, voi hän tehdä päätöksen omaisuuden realisoinnista itsenäisesti. Tätä oikeutta tosin rajoittaa lesken perintökaareen perustuva oikeus pitää jäämistöä jakamattomana hallussaan. Myös tiettyyn omaisuuteen mahdollisesti kohdistuvat panttioikeudet pitää huomioida omaisuutta realisoitaessa.

Mikäli kuolinpesän velat ovat joutuneet ulosottoon, tekee ulosmittauspäätöksen ulosottomies. Ulosottokaari (UK) sääntelee, missä järjestyksessä omaisuutta saa ulosmitata (UK 4. luvun 24§). Ulosottokaaren mukaan ensin ulosmitataan raha tai rahasaatavana, palkka, eläke tai muu toistuvaistulo, tämän jälkeen ulosmitataan irtain omaisuus, kolmantena voidaan ulosmitata kiinteää omaisuutta ja viimeisenä omaisuus, jota velallinen tarvitsee vakituiseksi asunnokseen tai välttämätöntä toimeentuloaan varten, sekä velallisen liike- tai elinkeinotoiminnan jatkamiseksi välttämättömät tuotantovälineet. Ulosmittauksen kohteille on asetettu myös tiettyjä rajoituksia, esimerkiksi vähäarvoista omaisuutta ei tulisi ulosmitata (UK 4. luvun 16§).

Edellä esitetystä ulosmittausjärjestyksestä on myös mahdollista poiketa esim. asianosaisten, eli hakijavelkojan ja velallisen, näin sopiessa (UK 4. luvun 25§). Velallinen voi myös osoittaa tiettyä omaisuutta ulosmitattavaksi. Ulosottomiehen on lähtökohtaisesti noudatettava tätä velallisen osoitusta. Velallisen osoitus ei kuitenkaan saa loukata sivullisen, toisen velkojan tai ulosottoa hakeneen velkojan etua. Ulosmitattavaksi ei myöskään saa osoittaa esim. vaikeasti realisoitavaa tai riidanalaista omaisuutta.

Ennen ulosmittauspäätöksen tekemistä ulosottomiehen on annettava kuolinpesälle maksukehotus. Mikäli kuolinpesän hallinto hoitaa maksun tämän kehotuksen mukaisesti ei ulosmittausta aloiteta. Mikäli siis haluat välttää mahdollisen kuolinpesän omaisuuden realisoinnin ulosotossa, voit maksukehotuksen kuolinpesälle tullessa suorittaa maksun kehotuksen mukaisesti rahana.


Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »