Minilex - Lakipuhelin

Törkeä pahoinpitely ja hengenvaarallinen tekoväline - KKO:2009:79

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • pahoinpitely
    Törkeä pahoinpitely

Tapauksessa oli kyse siitä, oliko A:n tekemiä pahoinpitelyitä pidettävä törkeinä, koska A oli käyttänyt niiden tekemisessä hengenvaarallisena välineinä pidettäviä puista pesäpallomailaa ja vasaraa. Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, ovatko sanotut välineet laissa tarkoitettuja ampuma- tai teräaseeseen rinnastettavia hengenvaarallisia välineitä. 

 Rikoslain 21 luvun 6 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan pahoinpitelyä on pidettävä törkeänä, jos siinä käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä, ja rikos myös kokonaisuutena arvostellen on törkeä. Aikaisemman lain vastaavaa säännöstä on täsmennetty niin, että muina hengenvaarallisina välineinä tulisivat kysymykseen vain ampuma- tai teräaseisiin rinnastettavat hengenvaaralliset välineet. Tätä on lain esitöissä perusteltu sillä, että mitä moninaisemmat välineet, esimerkiksi kivet ja laudanpätkät, voivat sinänsä olla hengenvaarallisia, mutta rajaamalla peruste terä- ja ampuma-aseisiin ja niihin rinnastettaviin hengenvaarallisiin välineisiin, on haluttu korostaa normia varsinaisten aseiden käytön suuremmasta tuomittavuudesta. Korkeimman oikeuden nykyisen sisältöistä lakia koskevassa ratkaisukäytännössä esimerkiksi kumipamppua ei ole pidetty ampuma- tai teräaseeseen rinnastettavana hengenvaarallisena välineenä. 

 A:n käyttämät pesäpallomaila ja vasara eivät ole poikenneet tavanomaisista vastaavista välineistä. Niillä voidaan sinänsä ja varsinkin A:n käyttämällä tavalla päähän lyömällä aiheuttaa hengenvaara. Kysymyksessä olevan tulkinnan kannalta tämä ei ole kuitenkaan ratkaisevaa vaan säännöksessä tarkoitetun hengenvaarallisen välineen on lisäksi oltava nimenomaan ampuma- tai teräaseeseen rinnastettava. Korkein oikeus katsoi, ettei A:n käyttämää pesäpallomailaa ja vasaraa voitu rinnastaa ampuma- tai teräaseeseen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa