Minilex - Lakipuhelin

Suostumus henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojen käsittely edellyttää, että laista löytyy sille käsittelyperuste. Nykyään voidaan lähteä siitä, että henkilötiedot ovat omaisuuttamme. Meillä on lähtökohtaisesti oikeus päättää niiden käytöstä. Siksi eräs peruste niiden käsittelyyn on henkilön oma suostumus. Mutta mitä suostumus oikeastaan tarkoittaa?

Lain mukaan henkilötietoja saa käsitellä, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Suostumus voi olla muodoltaan kirjallinen, suullinen tai sähköinen. Rekisterinpitäjän on kyettävä osoittamaan, että lainmukainen suostumus on olemassa.

Suostumus tarkoittaa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua. Yksilöinti tarkoittaa, että henkilölle kerrotaan, mitä kaikkia tietoja suostumus koskee ja mihin tietoja käytetään. Tämä vaatimus voi hyvinkin täyttyä, vaikka suostumus tapahtuisi vakioehtojen hyväksymisellä. Kun lataamme jonkin uuden tietokoneohjelman tai mobiilisovelluksen, klikkaamme usein ”hyväksyn ehdot” ilman, että luemme ehtoja. Tällöin suostumme monesti myös jonkinlaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Yksilöinnin ja tietoisuuden vaatimukset täyttyvät, sillä olisimme voineet perehtyä ehtoihin. Yksiselitteisyys puolestaan tarkoittaa, että rekisteröity ei aseta käsittelylle ehtoja, vaan hyväksyy asian sellaisenaan.

Huolimattomasta suostumuksesta ei kuitenkaan seuraa mitään kovin dramaattista. Tämä johtuu siitä, että rekisterinpitäjä ei saa ryhtyä lainvastaisiin toimiin, vaikka rekisteröity antaisi suostumuksen sellaisiin. Koska laki vaatii käsittelyn tarpeellisuutta, suostumus ei oikeuta tarpeettomaan henkilötietojen käsittelyyn. Esimerkiksi työnantaja saa käsitellä työntekijän terveys- tai huumetestitietoja vain laissa mainituissa tilanteissa.

Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumus on voitava peruuttaa yhtä helposti kuin sen on voinut antaa.

Joskus henkilötietoja voidaan käsitellä myös ilman henkilön suostumusta. Suostumus ei nimittäin ole henkilötietojen ainoa käsittelyperuste. Muita käsittelyperusteita ovat esimerkiksi sopimus, elintärkeän edun suojaaminen tai rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä.

Henkilötietojen käsittely voi perustua suostumukseen, joka on yksiselitteinen, yksilöity, tietoinen ja vapaaehtoinen. Suostumus ei kuitenkaan oikeuta lainvastaiseen käsittelyyn. Toisinaan henkilötietojen käsittely on sallittua myös ilman suostumusta. Jos olet epävarma siitä, onko henkilötietojesi käsittelyyn ollut laillinen peruste, saat lisätietoja lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa