Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja potilas

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa jokaisen yksityiselämä ja kunnia turvataan perustuslailla. Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. 

Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Myös potilaan oikeus käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimitusasiakirja suomen tai ruotsin kielellä tulee huomioida. 

Potilastiedot ovat lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Terveydenhuollossa toimiva henkilö ei saa ilman potilaan tai hänen laillisen edustajansa kirjallista suostumusta antaa sivullisille potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. 

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus tehdä kirjallinen muistutus hoitavan yksikön johtajalle tai ääritilanteessa kannella asiasta, jos potilas kokee, että hänen yksityisyyttään on loukattu. Kantelu tehdään vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa