Minilex - Lakipuhelin

Sananvapaus ja yksityisyyden suoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sananvapaus on perustuslaissa turvattu, jokaista koskeva perusoikeus. Sanavapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja viestejä kenenkään ennalta estämättä. Jokaisella on myös oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen hallussa olevasta asiakirjasta ja tallenteesta, ellei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

Myös yksityiselämän suoja turvataan perustuslaissa. Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu, ja henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan kuitenkin säätää rajoituksista viestin luottamuksellisuuteen tai kotirauhaan, mikäli se on välttämätöntä perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten välttämiseksi.

Sananvapautta ja yksityisyyden suojaa perusoikeuksina punnitaan toisiaan vasten siten, että molemmat voitaisiin toteuttaa mahdollisimman laajasti ja tarkoituksenmukaisesti kuitenkaan vaarantamatta kumpaakaan. Perusoikeusmyönteisen laintulkinnan periaatteen mukaan perusoikeudet tulee turvata niin täydellisesti kuin on mahdollista ja niiden rajoituksia tulee tulkita suppeasti. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on merkityksellistä kun tulkitaan sanavapauden ja yksityisyyden suojan laajuutta.

Ennakkosensuurin kielto on tärkeä osa suomalaista sananvapauskäsitettä. Sananvapauteen kuuluu myös välineneutraalisuuden periaate; tämä tarkoittaa sitä, että sananvapaussäännös suojaa niin poliittisia, uskonnollisia, yhteiskunnallisia, kaupallisia, viihteellisiä kuin taiteellisiakin ilmaisuja. Erityisesti suojataan sananvapauden ydinalueelle kuuluvaa keskustelun ja tiedonvälityksen vapautta. Sananvapaus on pääsääntö, ja lähtökohtaisesti tiedon vastaanottaminen ja ilmaiseminen on sallittua, jos sitä ei ole erikseen kielletty.

Salakuuntelu ja salakatselu on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi, mikä osaltaan turvaa oikeutta yksityiselämän suojaan. Sananvapausrikoksia ovat myös rikoslaissa määritellyt kunnianloukkaus, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, uhkaus, panettelu tai solvaus, uskonrauhan rikkominen ja identiteettivarkaus. Myös virkamiesasemaan tai työntekijän asemaan voi liittyä tiettyjä sananvapauden rajoituksia esimerkiksi uskollisuus- ja käyttäytymisvelvollisuuden ja erilaisten salassapitovelvollisuuksien muodossa.

Sananvapaus ja yksityisyyden suoja ovat siis Suomessa perusoikeuksia, ja ne on määritelty muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Molemmat pyritään toteuttamaan mahdollisimman laajasti, ja erityisesti yksityiselämän suojaa on turvattu kriminalisoimalla loukkauksia. Tulkintaohjeet sananvapauden ja yksityiselämän suojalle löytyvät oikeuskäytännöstä ja oikeusperiaatteista. Tarkempaa tietoa näistä perusoikeuksistasi saat soittamalla lakipuhelimeen sen aukioloaikoina!

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]