Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja Suomessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyden suojasta säädetään Suomessa useassa laissa, muun muassa Suomen perustuslaissa perusoikeutena, julkisuuslaissa eli laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta, laissa yksityisyyden suojasta työelämässä, tietosuojalaissa sekä laissa sähköisen viestinnän palveluista. EU:n tasolla yksityisyyttä suojataan yleisellä tietosuoja-asetuksella, jota sovelletaan suoraan sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivillä, joka on saatettu osaksi suomalaista lainsäädäntöä.

Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle perusoikeutena oikeuden yksityiselämään, kunniaan ja kotirauhaan. Kirjeet, puhelut ja muut luottamukselliset viestit ovat salaisia eikä tätä salaisuutta saa loukata. Lainsäädännöllä voidaan rajoittaa yksityisyyden suojaa muun muassa kotirauhaan ulottuvilla toimenpiteillä, jotta voidaan turvata perusoikeuksia tai selvittää rikoksia. Myös viestin salaisuutta voidaan lailla rajoittaa, kun se on välttämätöntä kotirauhaa tai yhteiskunnan tai yksilön turvallisuutta vaarantavien rikosten tutkimisessa sekä oikeudenkäyntien, turvallisuustarkastuksien ja vapaudenmenetyksen aikana.

Julkisuuslaki säätää yksityisyyden suojasta muun muassa viranomaisen asiakirjan tai tiedon salassa pidettävyydestä eli salassapitovelvoitteesta sekä viranomaisen vaitiolovelvollisuudesta niistä sisältävistä tiedoista. Tällaisen tiedon hyväksikäyttö on myös kielletty. Yksilöä koskevia tietoja suojataan julkisuudelta, ja salassapitosäännökset onkin säädetty juuri tämän toteuttamista varten. Henkilön perhe-elämä, terveydentila, harrastukset, elintavat ja sosiaalipalvelujen käyttäminen, kaikki näihin liittyvät asiat, joista viranomaisilla on tietoja, on säädetty salaisiksi.

Työelämässä työntekijän yksityisyyden suojaa toteutetaan lailla yksityisyyden suojasta työelämässä. Laki sisältää säännöksiä työntekijän henkilötietojen käsittelystä, työntekijän testaamisesta huumausaineiden käytön varalta ja tarkastuksista, joita työntekijälle voidaan tehdä työpaikalla tai työhön liittyen. Työpaikan kameravalvonnasta on säännelty sekä myös siitä, millä edellytyksillä työntekijän sähköpostiviestejä voidaan avata tai hakea.

Yleinen tietosuoja-asetus ja sitä tarkentava tietosuojalaki toteuttavat henkilötietojen suojaa ja näin osaltaan myös yksityisyyden suojaa perusoikeutena. Tietosuoja-asetus koskee sekä viranomaisten sekä yksityisten toimintaa. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja potilastiedot ovat henkilötietoja. Henkilötietoja tulee käsitellä asetuksen mukaan, ja sitä sovelletaan sekä automaattisessa että manuaalisessa tietojenkäsittelyssä. Asetuksella on säännelty henkilötietojen sisältöä, henkilötietojen luovutettavuutta, tietojen säilytysaikaa ja rekisteröidyn henkilön oikeusturvaa. Tietosuoja-asetus kieltää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn, joita ovat muun muassa henkilön rotuun, seksuaaliseen suuntautumiseen ja terveydentilaan liittyvät tiedot. Median tiedonsaantitarpeet ja sananvapaus on otettu huomioon tietosuojalainsäädännössä niin, että tiedostusvälineille on annettu laajemmat oikeudet saada henkilötietoja journalistisiin tarkoituksiin esimerkiksi sähköisesti, mutta velvollisuutta henkilötietojen suojaamiseen on silti noudatettava. Muualla lainsäädännössä on erityisesti säännelty potilastietojen käsittelyä ja potilasrekistereitä. Näistä säätää nimenomaan potilaslaki eli laki potilaan oikeuksista. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä koskevat henkilötietojen käsittelyä näissä yhteyksissä.

Laki sähköisen viestinnän palveluista sisältää säännöksiä sähköisen viestinnän luottamuksellisuudesta ja siihen liittyvästä yksityisyyden suojasta. Sähköisten viestien käsittelyllä ei saa rajoittaa yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]