Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sosiaalihuollon asiakkaan yksityisyyttä täytyy kunnioittaa sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollon yksi keskeisimmistä periaatteista onkin se, että asiakasta täytyy kohdella siten, että muun muassa hänen yksityisyyttään kunnioitetaan. Yksityisyyden suojalla on siis merkittävä rooli sosiaalihuollossa.

Yksityisyyden suojaa sosiaalihuollossa toteutetaan erityisesti asiakirjasalaisuudella ja vaitiolovelvollisuudella. Asiakirjasalaisuudella tarkoitetaan sitä, että sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta, ovat salassa pidettäviä. Tällaista asiakirjaa ei saa antaa sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Asiakirjasta ei saa antaa tehtävässään tai toimessaan saamaa salassa pidettävää tietoa. Myöskään muuta sellaista tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävää, ei saa paljastaa. Tähän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa siinäkään vaiheessa, kun tiedon saajan toiminta sosiaalihuollon parissa päättyy.

Yksityisyyden suoja ja luottamuksensuoja sosiaalihuollon asiakassuhteessa on palvelujen onnistumisen ja yksilöiden oikeusturvan kannalta täysin välttämätöntä. Sosiaalihuollon asiakkaan yksityisyyden suojaamiseksi on laissa säädettykin useita erilaisia suojaamiskeinoja koskien muun muassa tietojen salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa