Minilex - Lakipuhelin

Turvallisesti tuntemattomana?

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Oikeusvaltiossa on tärkeää, että yksilö voi toimia julkiseen valtaan nähden tuntemattomana, eli anonyymisti. Anonymiteetti onkin eräs keskeinen tietosuojaoikeuden periaate, yksityisyyden ulottuvuus. Mutta mitä se merkitsee käytännössä? Voiko viranomaisessa asioida anonyymisti? Mitä kaikkea saa kirjoittaa nettiin anonyyminä?

Julkisuuslainsäädännössä turvataan anonymiteetti. Henkilöllä on oikeus pyytää ja saada tietoja julkisesta asiakirjasta paljastamatta henkilöllisyyttään tai kertomatta motiivejaan. Jos kuitenkin asiakirja on lain mukaan yleisöltä salassa pidettävä, henkilön tulee selvittää, millä perusteella hänellä on oikeus saada tieto siitä. Esimerkiksi oikeudenkäynnin asianosaisella on yleensä oikeus saada tällaisiakin tietoja.

Jos henkilö asioi viranomaisessa omassa asiassaan, anonymiteetti ei yleensä tule kyseeseen. Jos henkilö hakee esimerkiksi sosiaalietuutta tai tiettyä hallinnollista lupaa, tulee viranomaisen luonnollisesti selvittää, kuka hakija on. Anonymiteettiä ei olekaan ajateltu tällaisia tilanteita varten, vaan siksi, että yksilöt voivat valvoa julkisen vallan käyttöä. Esimerkiksi julkisia oikeudenkäyntejä ja kaupunginvaltuuston kokouksia saa jokainen seurata anonyymina.

Anonymiteetti liittyy myös sananvapauden käyttöön. Meillä on lähtökohtainen oikeus ilmaista mielipiteemme tuntemattomina. Eri asia on, että jokainen media voi tietysti itse päättää, julkaiseeko anonyymejä tekstejä. Jos tietty media ei julkaise jonkun mielipidettä, sananvapautta ei ole mitenkään loukattu. Voihan jokainen ilmaista ajatuksiaan anonyymisti vaikka puistossa tai omassa blogissaan.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Anonymiteetti ja vastuu omasta toiminnasta ovat käytännössä pulmallisessa suhteessa. Nykyään netin keskustelupalstoilla ilmaistaan anonyymisti vaikka mitä. Tuntemattomuuden suojasta on helpompaa ja ehkä houkuttelevampaa julkistaa sellaisiakin kärkeviä mielipiteitä, joista voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Anonymiteetti ei sinänsä poista vastuuta mitenkään. Suomessa onkin tuomittu rangaistuksia muun muassa kunnianloukkauksista, jotka on tehty internetin keskustelupalstoilla. Näin käy esimerkiksi, jos kirjoittaa valheellisesti, että tietty lääkäri myrkytti potilaansa. Myös esimerkiksi, jos kannustaa internetissä väkivaltaan jotain etnistä ryhmää kohtaan, voi syyllistyä erinäisiin rikoksiin. Eri asia on, että poliisin on vaikea näyttää toteen, kuka kirjoitti anonyymin tekstin. Näyttönä voidaan kuitenkin käyttää muun muassa tietokoneen IP-osoitetta ja tietoja henkilön muusta toiminnasta.

Anonymiteetti suhteessa julkiseen valtaan on osa yksityisyyttä. Yleensä viranomaiselta voi kysyä tietoja tuntemattomana. Mielipiteitään voi ilmaista tuntemattomana, jos kyseinen media siihen suostuu. Anonymiteettiä ei kuitenkaan saa käyttää väärin, esimerkiksi toisten ihmisten herjaamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa