Minilex - Lakipuhelin

Vain oikeita ja ajantasaisia tietoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käsiteltävien henkilötietojen on oltava virheettömiä, kattavia ja ajantasaisia. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia, ettei se käsittele virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja. Tätä kutsutaan virheettömyysvaatimukseksi tai laatuperiaatteeksi. Laatuperiaatteeseen liittyy myös käsiteltävien tietojen tarpeellisuus. Käsiteltävien henkilötietojen tulee nimittäin olla tarpeellisia henkilörekisterin ennalta määritellyn tarkoituksen kannalta. Vastaisen käytön varalle kerätyt epämääräiset tietovarannot ovat kiellettyjä.

On vaikea sanoa täsmällisesti, mitä kaikkea rekisterinpitäjän tulee tehdä, jotta täyttäisi virheettömyysvaatimuksen. Säännöllisin väliajoin tulee tarkastaa julkisista rekistereistä saatavat tiedot, esimerkiksi osoitetiedot. Mutta rekisterinpitäjän ei kuitenkaan tarvitse harjoittaa perusteellista ja kallista salapoliisityötä virheettömyyden tarkistamiseksi, sillä se olisi epätarkoituksenmukaista. Tietojen täydellisyyttä rajoittaa toki myös tarpeellisuusvaatimus, eli asiaan etäisesti liittyviä tietoja ei edes saa kerätä.

Vaadittavaa tasoa ei olekaan kirjattu lakiin sen tarkemmin, vaan se vaihtelee tilanteen mukaan. Vaadittavaan laatutasoon vaikuttavat muun muassa henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojalle. Tutkimusta ja tilastointia palveleva rekisteri ei kosketa rekisteröidyn oikeuksia niin merkittävästi kuin esimerkiksi luottotietorekisteri, minkä takia luottotietorekisteriltä tulee vaatia korkeampaa laatua.

Henkilötietojen virheettömyyttä valvoo paitsi rekisterinpitäjä, myös rekisteröity itse. Rekisteröity saa lain mukaan halutessaan tarkastaa tietonsa ja vaatia virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua. Hän voi myös vaatia itseään koskevan tarpeettoman tiedon poistamista.

Henkilötietojen tulee olla virheettömiä. Se takaa, että meitä arvioidaan oikeiden tietojen perusteella. Samoin tietojen tulee olla ajantasaisia, tarpeellisia ja riittävän kattavia. Rekisterinpitäjän tulee itse huolehtia tästä, mutta myös rekisteröity voi itse valvoa tietojensa laatua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa