Minilex - Lakipuhelin

Vain oikeita ja ajantasaisia tietoja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käsiteltävien henkilötietojen tulee tietosuoja-asetuksen mukaan olla täsmällisiä sekä tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterin tietojen tulee siis olla oikeita ja ajantasaisia. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia, ettei se käsittele virheellisiä tai epätarkkoja tietoja. Tätä kutsutaan täsmällisyysperiaatteeksi. Täsmällisyysperiaate on yksi tietosuoja-asetuksen tietosuojaperiaatteista, joita on noudatettava aina kun käsitellään henkilötietoja. Sen lisäksi, että periaatteita noudatetaan, on rekisterinpitäjän myös kyettävä osoittamaan, että periaatteita on sen toiminnassa noudatettu.

On vaikea sanoa täsmällisesti, mitä kaikkea rekisterinpitäjän tulee tehdä, jotta täyttäisi täsmällisyysvaatimuksen. Lain mukaan rekisterinpitäjän tulee toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Säännöllisin väliajoin tulee tarkastaa julkisista rekistereistä saatavat tiedot, esimerkiksi osoitetiedot. Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan tarvitse harjoittaa perusteellista ja kallista salapoliisityötä virheettömyyden tarkistamiseksi, sillä se olisi kohtuutonta.

Vaadittava taso vaihtelee tilanteen mukaan. Silloin kun henkilötietojen perusteella tehdään yksilön kannalta tärkeitä päätöksiä, on tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta varmistuminen erityisen tärkeää. Epätarkat tai virheelliset tiedot voivat nimittäin pahimmillaan vaarantaa rekisteröidyn oikeuksia. Rekisterinpitäjän on tehtävä sitä enemmän toimenpiteitä oikeellisuuden varmistamiseksi, mitä suurempi merkitys tietojen täsmällisyydellä rekisteröidylle on. Tutkimusta ja tilastointia palveleva rekisteri ei esimerkiksi kosketa rekisteröidyn oikeuksia niin merkittävästi kuin vaikkapa luottotietorekisteri, minkä takia luottotietorekisteriltä tulee vaatia korkeampaa laatua.

Henkilötietojen virheettömyyttä valvoo paitsi rekisterinpitäjä, myös rekisteröity itse. Rekisteröity saa lain mukaan halutessaan tarkastaa tietonsa ja vaatia virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua. Hän voi myös vaatia itseään koskevan tarpeettoman tiedon poistamista.

Henkilötietojen tulee olla virheettömiä, ajantasaisia ja täsmällisiä. Se takaa, että meitä arvioidaan oikeiden tietojen perusteella. Rekisterinpitäjän tulee itse huolehtia tästä, mutta myös rekisteröity voi itse valvoa tietojensa laatua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]