Minilex - Lakipuhelin

Vain oikeita ja ajantasaisia tietoja


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Käsiteltävien henkilötietojen on oltava virheettömiä, kattavia ja ajantasaisia. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä tämä tarkoittaa ja miten tietojen laatua turvataan.

Rekisterinpitäjän tulee huolehtia, ettei käsittele virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja. Tätä kutsutaan virheettömyysvaatimukseksi tai laatuperiaatteeksi. Laatuperiaatteeseen liittyy myös käsiteltävien tietojen tarpeellisuus. Käsiteltävien henkilötietojen tulee nimittäin olla tarpeellisia henkilörekisterin ennalta määritellyn tarkoituksen kannalta. Vastaisen käytön varalle kerätyt epämääräiset tietovarannot ovat kiellettyjä. (Tarpeellisuusvaatimusta käsitellään tarkemmin eri artikkelissa.)

On vaikea sanoa täsmällisesti, mitä kaikkea rekisterinpitäjän tulee tehdä, jotta täyttäisi virheettömyysvaatimuksen. Säännöllisin väliajoin tulee tarkastaa julkisista rekistereistä saatavat tiedot, esimerkiksi osoitetiedot. Mutta rekisterinpitäjän ei tarvitse harjoittaa perusteellista kallista salapoliisityötä virheettömyyden tarkistamiseksi: Se olisi epätarkoituksenmukaista. Ja tietojen täydellisyyttä rajoittaa toki tarpeellisuusvaatimus: Asiaan etäisesti liittyviä tietoja ei edes saa kerätä.

Vaadittavaa tasoa ei olekaan kirjattu lakiin sen tarkemmin, vaan se vaihtelee tilanteen mukaan. Vaadittavaan laatutasoon vaikuttavat mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn merkitys yksityisyyden suojalle. Tutkimusta ja tilastointia palveleva rekisteri ei kosketa rekisteröidyn oikeuksia niin merkittävästi kuin esimerkiksi luottotietorekisteri; niinpä luottotietorekisteriltä tulee vaatia korkeampaa laatua.

Henkilötietojen virheettömyyttä valvoo paitsi rekisterinpitäjä, myös rekisteröity itse. Rekisteröity saa lain mukaan halutessaan tarkastaa tietonsa ja vaatia virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua. Hän voi myös vaatia itseään koskevan tarpeettoman tiedon poistamista.

Henkilötietojen tulee olla virheettömiä. Se takaa, että meitä arvioidaan oikeiden tietojen perusteella – oikeassa valossa. Samoin tietojen tulee olla ajantasaisia, tarpeellisia ja riittävän kattavia. Rekisterinpitäjän tulee itse huolehtia tästä; myös rekisteröity voi itse valvoa tietojensa laatua.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa