Minilex - Lakipuhelin

Vain oikeita ja ajantasaisia tietoja

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Käsiteltävien henkilötietojen tulee tietosuoja-asetuksen mukaan olla täsmällisiä sekä tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterin tietojen tulee siis olla oikeita ja ajantasaisia. Rekisterinpitäjän tulee huolehtia, ettei se käsittele virheellisiä tai epätarkkoja tietoja. Tätä kutsutaan täsmällisyysperiaatteeksi. Täsmällisyysperiaate on yksi tietosuoja-asetuksen tietosuojaperiaatteista, joita on noudatettava aina kun käsitellään henkilötietoja. Sen lisäksi, että periaatteita noudatetaan, on rekisterinpitäjän myös kyettävä osoittamaan, että periaatteita on sen toiminnassa noudatettu.

On vaikea sanoa täsmällisesti, mitä kaikkea rekisterinpitäjän tulee tehdä, jotta täyttäisi täsmällisyysvaatimuksen. Lain mukaan rekisterinpitäjän tulee toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Säännöllisin väliajoin tulee tarkastaa julkisista rekistereistä saatavat tiedot, esimerkiksi osoitetiedot. Rekisterinpitäjän ei kuitenkaan tarvitse harjoittaa perusteellista ja kallista salapoliisityötä virheettömyyden tarkistamiseksi, sillä se olisi kohtuutonta.

Vaadittava taso vaihtelee tilanteen mukaan. Silloin kun henkilötietojen perusteella tehdään yksilön kannalta tärkeitä päätöksiä, on tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta varmistuminen erityisen tärkeää. Epätarkat tai virheelliset tiedot voivat nimittäin pahimmillaan vaarantaa rekisteröidyn oikeuksia. Rekisterinpitäjän on tehtävä sitä enemmän toimenpiteitä oikeellisuuden varmistamiseksi, mitä suurempi merkitys tietojen täsmällisyydellä rekisteröidylle on. Tutkimusta ja tilastointia palveleva rekisteri ei esimerkiksi kosketa rekisteröidyn oikeuksia niin merkittävästi kuin vaikkapa luottotietorekisteri, minkä takia luottotietorekisteriltä tulee vaatia korkeampaa laatua.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Henkilötietojen virheettömyyttä valvoo paitsi rekisterinpitäjä, myös rekisteröity itse. Rekisteröity saa lain mukaan halutessaan tarkastaa tietonsa ja vaatia virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisua. Hän voi myös vaatia itseään koskevan tarpeettoman tiedon poistamista.

Henkilötietojen tulee olla virheettömiä, ajantasaisia ja täsmällisiä. Se takaa, että meitä arvioidaan oikeiden tietojen perusteella. Rekisterinpitäjän tulee itse huolehtia tästä, mutta myös rekisteröity voi itse valvoa tietojensa laatua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa