Minilex - Lakipuhelin

Rekisterinpidon on oltava avointa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tietosuojalainsäädännön keskeisiä periaatteita on rekisterinpidon avoimuus. Se ei tietenkään tarkoita, että ulkopuoliset pääsisivät käsiksi itse henkilötietoihin, vaan avoimuus kohdistuu rekisterinpitäjän toimintaan. Henkilötietoja käsiteltäessä avoimuus takaa sen, ettei minkäänlaisia salaisia mustia listoja päästä luomaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka avoimuus ilmenee laissa.

Ensinnäkin rekisterinpitäjän tulee informoida ihmistä tämän henkilötietojen käsittelystä. Tämä tapahtuu, kun tietoja kerätään, tai viimeistään, kun niitä ensi kerran luovutetaan eteenpäin. Tällöin tulee kertoa, mitä varten tietoja käsitellään, kuka on rekisterinpitäjä, mihin tietoja luovutetaan ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on. Tiedotusvelvollisuudesta kuitenkin säädetään laissa useita poikkeuksia ja tarkennuksia. (Asiasta kerrotaan tarkemmin omassa artikkelissaan.)

Avoimuutta toteuttaa myös henkilön oikeus tarkistaa rekisteristä itseään koskevat tiedot. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos se esimerkiksi haittaisi rikosten selvittämistä taikka vaarantaisi valtion turvallisuutta tai toisen oikeuksia. Kerran vuodessa tarkastuksen voi tehdä ilmaiseksi; muulloinkin korvauksen täytyy olla kohtuullinen.

Lisäksi asianmukaista rekisterinpitoa valvovat tietosuojaviranomaiset. Tietosuojavaltuutetulla ja -lautakunnalla on oikeus saada kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen laillisuusvalvonnassa; salassapitoa koskeva lainsäädäntö ei estä tätä.

Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tarkastaa henkilörekistereitä. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa hänelle eräistä merkittävistä toimista, esimerkiksi automaattisesta päätöksentekojärjestelmästä sekä henkilötietojen siirrosta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Avoimuus on tärkeä osa tietosuojaa. Se osaltaan suojaa salaiselta vallankäytöltä. Avoimuutta turvataan muun muassa informointivelvollisuudella, tarkastusoikeudella ja muulla valvonnalla.

 

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa