Minilex - Lakipuhelin

Rekisterinpidon on oltava avointa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tietosuojalainsäädännön keskeinen periaate on rekisterinpidon avoimuus. Se ei tietenkään tarkoita, että ulkopuoliset pääsisivät käsiksi itse henkilötietoihin, vaan avoimuus kohdistuu rekisterinpitäjän toimintaan. Henkilötietoja käsiteltäessä avoimuus takaa sen, ettei minkäänlaisia salaisia mustia listoja päästä luomaan.

Ensinnäkin rekisterinpitäjän tulee informoida ihmistä tämän henkilötietojen käsittelystä. Tämä tapahtuu, kun tietoja kerätään, tai viimeistään, kun niitä ensi kerran luovutetaan eteenpäin. Tällöin tulee kertoa mitä varten tietoja käsitellään, kuka on rekisterinpitäjä, mihin tietoja luovutetaan ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on. Tiedotusvelvollisuudesta kuitenkin säädetään laissa useita poikkeuksia ja tarkennuksia.

Avoimuutta toteuttaa myös henkilön oikeus tarkistaa rekisteristä itseään koskevat tiedot. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos se esimerkiksi haittaisi rikosten selvittämistä taikka vaarantaisi valtion turvallisuutta tai toisen oikeuksia. Kerran vuodessa tarkastuksen voi tehdä ilmaiseksi, mutta muulloinkin korvauksen täytyy olla kohtuullinen.

Lisäksi asianmukaista rekisterinpitoa valvovat tietosuojaviranomaiset. Tietosuojavaltuutetulla ja -lautakunnalla on oikeus saada kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen laillisuusvalvonnassa, eikä salassapitoa koskeva lainsäädäntö estä tätä.

Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tarkastaa henkilörekistereitä. Lisäksi rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa hänelle eräistä merkittävistä toimista, esimerkiksi automaattisesta päätöksentekojärjestelmästä sekä henkilötietojen siirrosta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Avoimuus on tärkeä osa tietosuojaa. Se osaltaan suojaa salaiselta vallankäytöltä. Avoimuutta turvataan muun muassa informointivelvollisuudella, tarkastusoikeudella ja muulla valvonnalla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »