Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja verkkokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyden suoja kuuluu ihmisten perusoikeuksiin Suomessa. Verkkokaupan toiminnassa merkityksellisiä yksityisyyden suojan osa-alueita ovat erityisesti henkilötietojen suoja ja sähköisen viestinnän tietosuoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan laissa kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötietoja voivat siis olla esimerkiksi nimi, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika tai yksityiskohtaisemmat, arkaluonteisetkin tiedot.

Henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja henkilörekisterin pitämisestä säädetään laissa. Henkilötietoja koskevan lainsäädännön tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Sähköisen viestinnän osalta turvataan sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojan toteutumista. Verkkokaupat yleensä keräävät käyttäjien henkilötietoja. Perustavanlaatuisena lähtökohtana on, että henkilötietoja tulee käsitellä huolellisesti ja yksityisyyden suoja huomioiden ja sähköisen viestinnän tulee olla luottamuksellista ja turvallista. Verkkokaupan on huolehdittava tietoturvastaan esimerkiksi erilaisia uhkia vastaan. Yritys voi joutua vastuuseen rikkoessaan tietosuojaan liittyviä velvollisuuksiaan.

Verkkokauppaa harjoittava yritys muodostaa yleensä aina lain vaatiman henkilörekisterin asiakkaidensa henkilötiedoista. Henkilötietoja yritys saa esimerkiksi silloin, kun asiakas antaa ne vapaaehtoisesti verkkokaupassa asioidessaan. Verkkokaupassa henkilötiedot ovat yleensä tarpeen tuotteen maksua ja toimittamista varten. Henkilötietoja saa käsitellä esimerkiksi silloin, jos henkilöllä on asiakas- tai palvelussuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan. Henkilötietojen käsittelyn tulee suunnitelmallista, tarpeellista ja asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta, henkilötietoja ei saa perusteettomasti luovuttaa, ilmaista tai käyttää vääriin tarkoituksiin ja lisäksi käsittelyssä tulee ottaa huomioon muut lainsäädännön vaatimukset. Asiakkailla on lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja verkkokaupan tietosuojan tasosta ja henkilötietojensa käsittelystä sekä vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön esimerkiksi kieltämällä suoramarkkinointi.

Verkkokauppa saattaa käyttää evästeitä eli tiedostoja, joiden avulla se tallentaa käyttäjien päätelaitteelle tietoja esimerkiksi seuraavaa vierailua varten. Evästeiden käytöstä on eräitä tilanteita lukuun ottamatta annettava tiedot asiakkaalle ja annettava asiakkaalle mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö. Ilmoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi ponnahdusikkunan avulla yrityksen verkkosivuilla. Evästeiden käyttö on sallittua ainoastaan palvelun vaatimassa laajuudessa ja sillä ei saa rajoittaa yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Samoin tunnistamistietoja saa käsitellä siinä määrin kuin se on tarpeen verkkokaupan toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä verkkokaupan tietoturvasta huolehtimiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa