Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja verkkokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyden suoja kuuluu ihmisten perusoikeuksiin Suomessa. Verkkokaupan toiminnassa merkityksellisiä yksityisyyden suojan osa-alueita ovat erityisesti henkilötietojen suoja ja sähköisen viestinnän tietosuoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikenlaisia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan ihmiseen. Henkilötietojen perusteella ihminen voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti muun muassa yhdistämällä tietoja keskenään. Henkilötietoja voivat siis olla esimerkiksi nimi, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika tai jotkin henkilölle tunnusomaiset tekijät.

Henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja henkilörekisterin pitämisestä säädetään yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa. Henkilötietoja koskevan lainsäädännön tarkoituksena on toteuttaa henkilötietojen suojaa ja muita yksilöä turvaavia perus- ja ihmisoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä. Sähköisen viestinnän osalta turvataan sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojan toteutumista. Verkkokaupat yleensä keräävät käyttäjien henkilötietoja. Perustavanlaatuisena lähtökohtana on, että henkilötietoja tulee käsitellä asianmukaisesti ja yksityisyyden suoja huomioiden sekä sähköisen viestinnän tulee olla luottamuksellista ja turvallista. Verkkokaupan on huolehdittava tietoturvastaan esimerkiksi erilaisia uhkia vastaan. Yritys voi joutua vastuuseen rikkoessaan tietosuojaan liittyviä velvollisuuksiaan.

Verkkokauppaa harjoittava yritys muodostaa yleensä aina lain tarkoittaman henkilörekisterin asiakkaidensa henkilötiedoista. Henkilötietoja yritys saa esimerkiksi silloin, kun asiakas antaa ne vapaaehtoisesti verkkokaupassa asioidessaan. Verkkokaupassa henkilötiedot ovat yleensä tarpeen tuotteen maksua ja toimittamista varten. Henkilötietoja saa käsitellä esimerkiksi silloin, jos henkilö on sopimussuhteessa verkkokaupan pitäjään ja henkilötietojen käsittely tehdään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla suunnitelmallista, tarpeellista ja asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta, henkilötietoja ei saa perusteettomasti luovuttaa, ilmaista tai käyttää vääriin tarkoituksiin ja lisäksi käsittelyssä tulee ottaa huomioon muut lainsäädännön vaatimukset. Asiakkailla on lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja verkkokaupan tietosuojan tasosta ja henkilötietojensa käsittelystä sekä vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön esimerkiksi kieltämällä suoramarkkinointi.

Verkkokauppa saattaa käyttää evästeitä eli tiedostoja, joiden avulla se tallentaa käyttäjien päätelaitteelle tietoja esimerkiksi seuraavaa vierailua varten. Evästeiden käytöstä on eräitä tilanteita lukuun ottamatta annettava tiedot asiakkaalle ja annettava asiakkaalle mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö. Ilmoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi ponnahdusikkunan avulla yrityksen verkkosivuilla. Evästeiden käyttö on sallittua ainoastaan palvelun vaatimassa laajuudessa ja sillä ei saa rajoittaa yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Samoin tunnistamistietoja saa käsitellä siinä määrin kuin se on tarpeen verkkokaupan toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä verkkokaupan tietoturvasta huolehtimiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]