Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja ja selaushistoria

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perustuslaki toteaa yksityisyyden suojasta seuraavaa: "Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton." Myös selaushistorian voidaan siis katsoa kuuluvan yksityiselämän suojan piiriin. Aika ajoin keskustellaan siitä, saako esimerkiksi työnantaja valvoa työntekijöiden internetin käyttöä. Samoin moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että esimerkiksi perheenjäsenen selaushistoriatietoja tutkiessaan voi tulla rikkoneeksi toisen yksityisyyden suojaa.

Tietosuojavaltuutettu on antanut suositusluontoisen päätöksen, jonka mukaan työntekijöitä ei tulisi valvoa tai tarkkailla katsomalla työntekijöiden verkkoselailutietoja. Tietosuojavaltuutetun päätöksen mukaan työnantajalla on kuitenkin oikeus päättää verkkoselaamisen käyttösäännöistä, eli esimerkiksi siitä, millä sivuilla työntekijät saavat vierailla.

Lisäksi päätöksessä huomautetaan, että selaushistoriatiedoista voi muodostua henkilötietolain tarkoittama henkilötieto. Lain mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi”. Jos henkilötiedon määritelmä täyttyy, henkilötietojen käsittelijän on noudatettava henkilötietolain asettamia velvollisuuksia. Lisäksi on huomattava, että yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja saa käsitellä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia ja liittyvät joko työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin, tai vaihtoehtoisesti johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Lain tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työntekijän suostumuksella.

On mahdollista, että selaushistoriaa koskevissa väärinkäytöksissä tulee sovellettavaksi myös rikoslain säännös viestintäsalaisuuden loukkaamisesta. Säännöksen mukaan viestintäsalaisuuden loukkaamiseen syyllistyy se, joka oikeudettomasti 1) avaa toiselle osoitetun kirjeen tai muun suljetun viestin taikka suojauksen murtaen hankkii tiedon sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla tallennetusta, ulkopuoliselta suojatusta viestistä taikka 2) hankkii tiedon televerkossa tai tietojärjestelmässä välitettävänä olevan puhelun, sähkeen, tekstin-, kuvan- tai datasiirron taikka muun vastaavan televiestin sisällöstä taikka tällaisen viestin lähettämisestä tai vastaanottamisesta.

Jos haluat tietää enemmän yksityiselämän suojasta, lakimiehemme voivat kertoa aiheesta lisää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa