Minilex - Lakipuhelin

Arkaluonteisia tietoja suojataan tiukemmin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arkaluonteisia tietoja saa käsitellä vain tietyissä tilanteissa. Muulloin niiden käsittely on kiellettyä. Arkaluonteiset tiedot koskevat yksityisyyden sisintä, suojelluinta aluetta. Jos niitä voitaisiin käsitellä vapaasti, niitä voitaisiin käyttää loukkaamiseen ja halventamiseen - niinpä ne eivät saa päätyä kenen tahansa haltuun. Kuitenkin arkaluonteisia tietojamme on esimerkiksi työnantajilla, kouluilla, lääkäreillä ja monilla viranomaisilla. Mutta mitkä kaikki henkilötiedot ovat arkaluonteisia? Entä missä tilanteissa niitä saa käsitellä?

Arkaluonteisia ovat lain mukaan ainakin tiedot, jotka kuvaavat henkilön

– rotua tai etnistä alkuperää;

– poliittista, uskonnollista tai yhteiskunnallista vakaumusta taikka ammattiliittoon kuulumista;

– rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, esimerkiksi ajokieltoa;

– terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai hoitotoimenpiteitä;

– seksuaalista suuntautumista; taikka

– sosiaalihuollon tarvetta tahi henkilön saamia sosiaalihuollon palveluja tai etuuksia.

Laissa säädetään useita poikkeuksia käsittelykieltoon. Näin täytyykin olla, jotta yhteiskunnan eri palvelut voivat toimia kunnolla. Arkaluonteisia tietoja saa käsitellä esimerkiksi, jos kyseinen henkilö suostuu siihen. Suostumus tulee antaa nimenomaan tiettyä käsittelyä ja tarkoitusta varten. Arkaluonteisia tietoja saa käsitellä myös tieteellisessä ja tilastollisessa tutkimuksessa. Tietoa poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta saa käsitellä, jos henkilö tuo sen itse julki esimerkiksi poliittisessa toiminnassaan. Työnantaja saa käsitellä tietoa työntekijänsä ammattiliittoon kuulumisesta, kun se on tarpeen työntekijän oikeuksien toteuttamiseksi.

Lisäksi terveydenhuollossa saa käsitellä hoidon kannalta välttämättömiä tietoja potilaan terveydentilasta ja aiemmista hoitotoimista. Samoin sosiaalihuollossa saa käsitellä huollon kannalta välttämättömiä arkaluonteisia henkilötietoja. Myöskin vakuutusyhtiö saa käsitellä eräitä tarpeellisia tietoja muun muassa vakuutetun terveydentilasta, hoitotoimista, rikoksista ja niiden seuraamuksista. Tietosuojalautakunta voi toisinaan muulloinkin antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn. Lisäksi laissa säädetään useista muistakin tilanteista, joissa arkaluonteisia henkilötietoja saa käsitellä.

Arkaluonteinen henkilötieto tulee poistaa rekisteristä heti, kun laillista perustetta sen käsittelyyn ei enää ole. Esimerkiksi tutkimukseen käytetyt henkilötiedot poistetaan, kun tutkimus on valmis. Tosin tästäkin säännöstä on poikkeuksia. Esimerkiksi potilasasiakirjat tulee säilyttää melko kauan hoidon lakattuakin. Luonnollisesti arkaluonteisten tietojen käsittelyssä täytyy noudattaa kaikkia niitä periaatteita, joita noudatetaan muiden henkilötietojen käsittelyssä. Niinpä käsittelyn tulee olla huolellista ja suunnitelmallista. Lähtökohtaisesti tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Arkaluonteisia henkilötietoja täytyy käsitellä vielä huolellisemmin kuin muita.

Jos rekisterinpitäjä käsittelee arkaluonteisia tietoja lainvastaisesti, hän voi syyllistyä erilaisiin rikoksiin. Kyse voi olla esimerkiksi henkilörekisteririkoksesta ja/tai salassapitorikoksesta. Lisäksi lääkäri tai muu virkamies voi samalla syyllistyä virkavelvollisuuden rikkomiseen. Jos joku laittomasti levittää toisen arkaluonteisia tietoja, hän voi syyllistyä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen.

Meillä kaikilla on asioita, joista emme halua kaikkien tietävän. Kyse voi olla esimerkiksi sairaudesta, vakaumuksesta tai päihdehuollosta. Silloin kun jollain rekisterinpitäjällä on tällaisia arkaluonteisia tietoja, sen tulee noudattaa edellä mainittuja sääntöjä. Jos kuitenkin epäilet, että tietoja ei ole käsitelty laillisesti, voit ryhtyä erilaisiin toimiin. Voit esimerkiksi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään ja tarkastaa sinua koskevat tiedot. Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, joka antaa ohjausta ja neuvontaa henkilötietoasioissa. Lisäksi voit kääntyä asiaan perehtyneen lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa