Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja ja rekisterinpito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yhteiskunnassa ylläpidetään monia henkilörekistereitä, jotka sisältävät tietoa henkilöistä itsestään, heidän ominaisuuksistaan tai elinolosuhteistaan. Rekisterinpito voi kuulua luonnollisille henkilöille, yrityksille, laitoksille tai säätiöille. Henkilötietoja on käsiteltävä yksityisyyden suojaa kunnioittaen, sillä rekisteriin kerättävä tieto voi olla arkaluonteista ja aiheuttaa yksilölle vahinkoa joutuessaan sivullisen tietoon.

Yksityiselämän suoja kuuluu jokaiselle ihmiselle. Kyseisen perusoikeuden mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta säätäminen pyrkii turvaamaan yksityisyyden suojan toteutumisen rekisterinpidossa ja muussa henkilötietojen käsittelyssä.

Rekisterinpitäjää koskee huolellisuusvelvoite. Henkilötietoja on käsiteltävä laillisesti, huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Rekisterinpitäjän on muutenkin otettava toiminnassaan huomioon, ettei yksityisyyden suojaa perusteettomasti rajoiteta. Yksityisyyden suoja on perusoikeus, joten sen rajoittaminen on sallittua vain lain nojalla ja muiden perusoikeuksien rajoitusedellytysten ollessa käsillä.

Virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja ei lähtökohtaisesti saa sisällyttää mihinkään rekisteriin. Tällainen tieto saattaisi olla haitaksi luonnollisen henkilön yksityiselämälle. Rekisterinpitäjän on korjattava virheelliset tiedot niin nopeasti kuin mahdollista huomatessaan itse puutteen tai rekisteröidyn huomauttaessa asiasta. Rekisterinpitäjän on estettävä sellaisen virheellisen tiedon leviäminen, joka saattaisi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyttä.

Yksi tärkeimmistä tehtävistä rekisterinpidossa on suojata henkilötiedot asiattomien pääsyltä niihin käsiksi ja muulta tietojen laittomalta käsittelyltä. Suojaamisessa on käytettävä käytettävissä olevia teknisiä mahdollisuuksia ja organisatorisia toimenpiteitä. Henkilötietojen käsittelijällä on vaitiolovelvollisuus työssään saamistaan tiedoista. 

Huolimattomalla ja yksityiselämän suojaa loukkaavalla rekisterinpidolla on seurauksensa. Seuraukset voivat olla vahingonkorvausoikeudellisia tai rikosoikeudellisia tilanteesta riippuen. Tiedonkerääjä on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka on rekisteröidylle aiheuttanut lainvastaisella rekisterinpidolla. Rekisterinpitäjä voidaan myös tuomita henkilörekisteririkoksesta tai -rikkomuksesta rangaistukseen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa