Minilex - Lakipuhelin

Tarkoitussidonnaisuuden periaate tietosuojaperiaatteena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tarkoitussidonnaisuuden periaate on yksi keskeisimmistä tietosuojaperiaatteista. Sen mukaan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti saa käyttää muussa yhteydessä tai muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne on alun perin suunnitelmallisesti kerätty.

Käyttötarkoitussidonnaisuus vaikuttaa koko tiedon elinkaaren ajan. Se ohjaa ja määrittää, mitä tietoa voidaan kerätä. Se ohjaa myös tiedon käsittelyä ja lopulta tiedon luovuttamista tai tuhoamista. Tarkoitussidonnaisuudesta voidaan johtaa myös se, ettei tarkoituksenmukaista ole antaa organisaation sisällä oikeuksia kaikille henkilöille kaikkeen tiedon käsittelyyn.

Henkilötietojen käyttötarkoitusta voi muuttaa myöhemmin vain hyvin rajoitetusti. Laissa asia on ilmaistu niin, että uusi käsittelytapa ei saa olla yhteensopimaton alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Niinpä alkuperäinen tarkoitus sitoo rekisterinpitäjiä, eivätkä he voi luoda uutta rekisteriä edellisten rekisterien tarkoituksesta poikkeavasti. Jos esimerkiksi lääkärikeskus kerää ensin potilastietoja hoitoa varten ja myöhemmin käyttää niitä mainonnan kohdentamiseen, menettely on laiton.

Poikkeuksina laissa mainitaan kuitenkin historiallinen ja muu tieteellinen tutkimus sekä tilastointi. Tarkoitussidonnaisuuden periaate ei siis estä henkilötietojen käyttämistä näihin tarkoituksiin. Näissä toiminnoissa henkilötiedot eivät ole erityisessä vaarassa, koska lopullisissa tutkimustuloksissa yksittäiset henkilöt eivät tyypillisesti ole tunnistettavissa. Tiukempi linjaus haittaisikin melkoisesti tutkimusten tekemistä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa