Minilex - Lakipuhelin

Tarkoitussidonnaisuuden periaate tietosuojaperiaatteena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Keskeisimpiä tietosuojaperiaatteita on tarkoitussidonnaisuus. Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti saa käyttää muussa yhteydessä tai muuhun tarkoitukseen, kuin siihen, mihin ne on alun perin suunnitelmallisesti kerätty. Tämä korostaa hyvän suunnittelun merkitystä. Jatkossa kerrotaan, mitä tarkoitussidonnaisuus merkitsee ja milloin siitä saa poiketa.

Käyttötarkoitussidonnaisuus vaikuttaa koko tiedon elinkaaren ajan: Se ohjaa ja määrittää, mitä tietoa voidaan kerätä. Se ohjaa myös tiedon käsittelyä ja lopulta tiedon luovuttamista tai tuhoamista. Tarkoitussidonnaisuudesta voidaan johtaa myös se, että tarkoituksenmukaista ei ole antaa organisaation sisällä oikeuksia kaikille henkilöille kaikkeen tiedon käsittelyyn.

Henkilötietojen käyttötarkoitusta voi muuttaa myöhemmin vain hyvin rajoitetusti. Laissa asia on ilmaistu niin, että uusi käsittelytapa ei saa olla yhteensopimaton alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Niinpä alkuperäinen tarkoitus sitoo rekisterinpitäjiä eivätkä he voi luoda uutta rekisteriä edellisten rekisterien tarkoituksesta poikkeavasti. Jos esimerkiksi lääkärikeskus kerää ensin potilastietoja hoitoa varten ja myöhemmin käyttää niitä mainonnan kohdentamiseen, menettely on laiton.

Poikkeuksina laissa mainitaan kuitenkin historiallinen ja muu tieteellinen tutkimus sekä tilastointi. Tarkoitussidonnaisuuden periaate ei estä henkilötietojen käyttämistä näihin tarkoituksiin. Näissä toiminnoissa henkilötiedot eivät ole erityisessä vaarassa, koska lopullisissa tutkimustuloksissa yksittäiset henkilöt eivät tyypillisesti ole tunnistettavissa. Tiukempi linjaus haittaisikin melkoisesti tutkimusten tekemistä.

Tarkoitussidonnaisuuden periaate rajoittaa jo kerättyjen henkilötietojen käyttöä. Niiden käsittely ei saa olla sopimatonta alkuperäisen tarkoituksen kannalta. Henkilötietojen käsittely ei ole villiä eikä järin vapaata.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa