Minilex - Lakipuhelin

Tietosuojaviranomaisten tulisi olla riippumattomia


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Keskeisiä tietosuojaviranomaisia ovat tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalautakunta. Lisäksi työelämän yksityisyyttä valvovat työsuojeluviranomaiset, ja sähköisen viestinnän yksityisyyttä valvoo Viestintävirasto. Tietosuojaviranomaisten tulisi olla itsenäisiä muuhun hallintoon nähden: riippumattomia. Seuraavaksi kerrotaan, mitä riippumattomuus merkitsee ja miten se Suomessa toteutuu.

Yleisesti riippumattomuus merkitsee vahvaa ja vakaata puolueettomuutta. Siinä missä puolueettomuus liittyy lähinnä tiettyihin henkilösuhteisiin, riippumattomuus vallitsee organisaatioiden tasolla: Järjestelmän riippumattomuus turvaa puolueettomuutta yksittäistapauksissa.

Riippumatonta viranomaista ei mikään virasto ohjaa asiakysymyksissä. Eivätkä poliitikot ohjaa riippumatonta viranomaista – muuten kuin säätämällä lakeja. Riippumattomuuteen liittyy myös erityinen virkasuhteen suoja: Virkamiehen ei tarvitse pelätä, että joutuu työttömäksi, jos tekee vallanpitäjälle epämieluisen päätöksen.

Riippumattomia viranomaisia ovat esimerkiksi tuomioistuimet ja ulosottolaitos. Oikeudenkäytön näet täytyy olla niin pysyvää ja vakaata, etteivät yksittäisten virastojen tai poliitikkojen päähänpistot vaikuta siihen.

Samaa voidaan sanoa yksityisyyden ja henkilötietojen suojasta. Suurilla yrityksillä ja viranomaisilla on näissä asioissa oma lehmä ojassa: Ne ovat itse merkittäviä rekisterinpitäjiä ja mielellään vaikuttaisivat lainsoveltamiseen. Siksi ohjaavien ja valvovien tietosuojaviranomaisten pitää olla riippumattomia.

Euroopan henkilötietodirektiivi edellyttää, että kussakin maassa tietosuojalainsäädännön toteutumista valvoo riippumaton viranomaiskoneisto. Suomessa onkin lailla perustettu tietosuojavaltuutettu toimistoineen sekä tietosuojalautakunta. Lain mukaan nämä toimivat oikeusministeriön yhteydessä.

Monissa muissa maissa tietosuojaviranomaiset ovat erillään koko muusta hallintokoneistosta. Suomessa kuitenkin ajatellaan, että tietosuojavaltuutetun ja -lautakunnan riippumattomuus voi toteutua riittävästi näinkin. Sen sijaan Viestintävirastoa on vaikea pitää riippumattomana.

Viranomaisen riippumattomuus on puolueettomuuden takeena. Koska yksityisyys on herkkä perusoikeus, jota muut viranomaiset mielellään peukaloisivat, tietosuojaviranomaisten tulee olla riippumattomia muusta hallinnosta. Suomessa tämä koskee ennen kaikkea tietosuojavaltuutettua ja -lautakuntaa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa