Minilex - Lakipuhelin

Käytännesäännöillä edistetään hyvää tietojenkäsittelytapaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tietosuojaa pyritään kehittämään kunkin alan omilla käytännesäännöillä. Käytännesäännöt ovat yksityiskohtaisia ja selventäviä kuvauksia siitä, kuinka henkilötietoja tulee käsitellä kullakin alalla. Alan rekisterinpitäjät tai heidän edustajansa laativat ne. Esimerkiksi vakuutusalalla ja luottolaitoksilla on laajat ja perusteelliset käytännesäännöt. Myös Suomen sukututkimusseura on laatinut käytännesäännöt. Niissä käydään kansantajuisesti läpi, mitä laki alalla edellyttää: mitkä ovat henkilötietoja, mitä tietoja saa ja ei saa kerätä, mitä huolellisuus tarkoittaa sekä milloin tietoja saa luovuttaa tai julkaista?

Henkilötietojen suojasta toki säädetään henkilötietolaissa, mutta laki on väistämättä yleisluonteinen ja ylimalkainen. Jos laissa yritettäisiin käydä läpi kaikki tilanteet, joita eri aloilla saattaa esiintyä, siitä tulisi pitkä kuin nälkävuosi. Tarvitaan lakia yksityiskohtaisempia alakohtaisia sääntöjä, jotta ihmiset todella ymmärtäisivät, kuinka henkilötietoja tulee käsitellä. Monissa maissa on tätä varten paikallisia tietosuojaviranomaisia. Suomessa tällaisia ei kuitenkaan ole, mikä korostaa käytännesääntöjen merkitystä.

Käytännesäännöillä konkretisoidaan rekisterinpitäjän huolellisuusvelvoitetta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Niissä kerrotaan lain sääntöjä, annetaan esimerkkejä ja esitetään ohjeita siitä, miten tulisi toimia tulkinnanvaraisessa tilanteessa. Näin kehitetään aiempaa parempia, ihmisen oikeudet huomioivia sääntöjä ja toimintamalleja.

Jotta käytännesäännöt olisivat aidosti lainmukaisia ja edistäisivät hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuojavaltuutettu voi tarkastaa ne. Kannattaa kuitenkin muistaa, että käytännesäännöt eivät ole mitään lakeja, eikä niissä esitetty tulkinta varsinaisesti velvoita rekisterinpitäjää, eikä tulkinnasta poikkeaminen ole rangaistavaa.

Käytännesääntöjä ei myöskään aina laadita pätevästi. Toisinaan niissä on esitetty suorastaan lainvastaisia käsityksiä. Niihin kannattaakin suhtautua terveen kriittisesti etenkin, jos tietosuojavaltuutettu ei ole tarkastanut niitä. Yleensä voi kuitenkin olettaa, että säännöt ovat pätevät. Jos epäilee, onko jokin käytännesääntöjen kohta asianmukainen, voi tiedustella asiaa tietosuojavaltuutetulta tai asiaan perehtyneeltä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa