Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja verkkokauppamyynnissä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Verkkomyyntiin sovelletaan pääosin samoja lakeja ja asetuksia kuin muihin kuluttajakauppoihin. Kuluttajasuojalain säännökset ovat pakottavia kuluttajien suojaamiseksi eli niistä ei voi poiketa kuluttajien vahingoksi. Verkkokauppaan sovelletaan erityisesti kuluttajansuojalain etämyyntisäännöksiä, koska verkossa tapahtuvassa kaupankäynnissä ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti paikalla.

Verkkokaupan luonteen vuoksi verkkokauppiaan velvollisuus on verkkomyynnissä tavanomaisesti suurempi samalla kun kuluttajan vastuu on vastaavasti suppeampi kuin se on verrattuna ns. ”normaaliin kaupankäyntiin.” Verkkokauppiaalla on esimerkiksi laajempi velvollisuus antaa kuluttajalle yksityiskohtaiset tiedot itsestään ja myytävästä tuotteesta sekä kauppasopimuksen ehdoista. Kuluttajalla on laajempi oikeus peruuttaa kaupan ja palauttaa tuotteen, mikäli tuote ei vasta hänen odotuksiaan.

Verkkomyynnissä on tiettyjä erityispiirteitä verrattuna muihin kuluttajakauppoihin, joihin kannattaa ottaa huomioon tilatessaan kulutushyödykkeitä verkkokaupasta. Merkittävin eroavuus verkossa tapahtuvan myynnin ja ns. ”normaalin” kaupankäynnin välillä on se, että verkkomyynnissä valtaosaa tuotteista koskee kaupan peruuttamisoikeus. Tähän on kuitenkin poikkeuksia, ja lisäksi peruutusoikeus vaihtelee maasta toiseen. Useimmilla verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on 14 päivän palautusoikeus. Oikeus alkaa seuraavana päivänä siitä, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen tilauksen keskeisistä sopimusehdoista. Mikäli tilausvahvistuksessa ei ole kaikkia vaadittuja tietoja, kuluttajan oikeus peruuttaa kauppa pitenee 14 päivästä kolmeen kuukauteen. Jos myyjä oikaisee vahvistuksen puutteelliset tiedot, normaali peruuttamisaika (vähintään 14 päivää) alkaa kulua oikaisupäivästä. Jos kuluttaja ei saa tilausvahvistusta, hänellä on oikeus perua kauppa.

Toinen erityispiirre verkkomyynnissä on se, että verkkokaupassa asiointioikeutta voidaan rajata mm. iän ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Monissa verkkokaupoissa alaikärajaksi asetetaan 18 vuotta, jotta kauppias voi olla varma kauppojen sitovuudesta. Alle 18-vuotiaat voivat tehdä vain rajoitetusti ostoksia itse. Asiointioikeutta voidaan rajata maantieteellisesti siten, että verkkokaupan asiakkaaksi hyväksytään vain tietyillä maantieteellisillä alueilla asuvat kuluttajat, kuten esim. vain Suomessa asuvat kuluttajat.

Kolmas erityispiirre on se, että kuluttajat on yleensä hyväksyttävä verkkokaupassa olevat ehdot ennen kuin he pääsevät tekemään ostoksiaan. Vaikka kuluttaja aktiivisesti hyväksyy verkkokaupan ehdot, eivät ne välttämättä sido kuluttajaa, mikäli ehdot sisältävät yllättäviä ja kohtuuttomia ehtoja ja/tai ehtoja, jotka asettavat kuluttajan huonompaan asemaan kuin mitä Suomen pakottava lainsäädäntö kuluttajalle takaa. Verkkokauppiaan on suositeltavaa varmistua, että ehdot ovat Suomen pakottavan lainsäädännön mukaiset.

Neljäs erityispiirre on se, että kuluttajan tulee hyväksyä kaikki hänelle tilauksesta koituvat kulut. Myyjän on siten erikseen pyydettävä kuluttajan suostumus kaikkiin lisämaksuihin eli sellaisiin lisämaksuihin, jotka eivät sisälly kulutushyödykkeen perushintaan. Jos kuluttaja ei antaa nimenomaista suostumusta tällaiseen lisämaksuun, hänellä ei ole velvollisuutta sitä maksaa.

Viides erityispiirre liittyy verkkomyynnin kansainväliseen ulottuvuuteen. Koska verkkokauppa ylittää valtioiden väliset rajat, viranomaisten on ollut hankala puuttua sen kaikkiin ongelmiin. Kuluttajansuojan taso on pitkälti yhtenäistetty EU-alueella, vaikkakin eroja saattaa olla. EU:n ulkopuolisissa maissa kuluttajan oikeudet voivat poiketa paljonkin suomalaisista ja EU-oikeudellisista. Ongelmaa lisää myös se, että suomalaiset valvontaviranomaiset eivät välttämättä pysty puuttumaan EU:n ulkopuolella olevien verkkokauppojen tuotteisiin ja näiden sopimusehtoihin.

Mikäli haluat tietää lisää kuluttajansuojasta verkkomyynnissä, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa