Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttajavirasto kuuluu Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on turvata markkinoiden toimivuus. Kilpailuvalvonta poistaa markkinoilta kilpailun esteitä, minkä vuoksi kuluttajille on tarjolla kilpailevia vaihtoehtoja. Kuluttajansuojan tehtävänä taas on se, että kuluttajilla on käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot valintojen tekemiseksi ha että yritykset käyttävät markkinoinnissaan ja asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelyjä sekä kohtuullisia sopimusehtoja. Kuluttajavirasto antaa neuvontaa ja ohjeita sekä kuluttajille että yrityksille. Kuluttaja voi tehdä kuluttajavirastolle myös valituksen, mikäli hän kokee, että hänen kuluttajansuojaansa on loukattu. Kuluttajavirastolle voi tehdä myös ilmoituksen, mikäli havaitsee epäasiallista markkinointia tai kohtuuttomia sopimusehtoja.

Kuluttaja-asiamies on yksi kuluttajansuojaviranomaisista. Kuluttajamiehen pääasiallisena tehtävänä on valvoa kuluttajansuojalain ja muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Kuluttaja-asiamiehen valvonnan tavoitteena on, että yritys lopettaa tai muuttaa lainvastaista markkinointiaan tai kohtuuttomia sopimusehtojaan. Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa yksittäisessä riita-asian hoitamisessa, mutta pääsääntöisesti tällaiset riita-asiat käsittelevät kuluttajaoikeusneuvojat sekä kuluttajariitalautakunta. Kuluttaja-asiamiehellä on myös toimivalta saattaa asioita ryhmävalituksena kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ja panna vireille ryhmäkanteita.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa