Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuoja - palvelu


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttajaa suojaa palveluissakin kuluttajansuoja. Palveluina tarkoitetaan esimerkiksi korjauspalveluita, siivouspalveluita tai ruokapalveluita. Kuluttajansuojalain 8 luku säätää tarkemmin kuluttajapalvelussopimuksista, joissa kuluttaja eli tilaaja ostaa palvelun toimeksisaajalta eli elinkeinonharjoittajalta. Näissä palvelukset ovat vastikkeellisia ja niiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan taikka kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ taikka muu suoritus.

Kuluttajapalvelussopimuksia koskevat säännökset eivät kuitenkaan ulota palveluihin, joiden sisältönä on tilaajan omaisuuden säilyttäminen.  Myös tietyistä urakkasopimuksista, kuten rakennusurakasta, säädetään erikseen toisessa luvussa.  Kuluttajansuojalaissa on säännökset kuluttajapalvelussopimusten osalta, esimerkiksi milloin palveluksessa on virhe, mitä virhetilanteessa voi tehdä, toimeksisaajan ja tilaajan oikeuksista sekä velvollisuuksista sekä vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa