Minilex - Lakipuhelin

Kuluttaja-asiamiehen tehtävät


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuluttaja-asiamies kuuluu kuluttajaviranomaisiin. Kuluttaja-asiamies on virkamies, joka toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtajana ja käsittelee kuluttaja-asioita.

Kuluttaja-asiamies on keskeisin kuluttajaoikeuden noudattamista valvova viranomainen. Siksi hänen päätehtäväkseen on katsottu valvoa kuluttajansuojalain ja useiden muiden lakien, jotka suojaavat kuluttajaa, noudattamista. Asiamiehen tehtävänä ei pääsääntöisesti ole kuitenkaan käsitellä yksittäisiä asioita, joissa kuluttaja vaatii hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä.

Kuluttaja-asiamies voi omasta harkinnastaan joko itse avustaa tai määrätä alaisensa virkamiehen avustamaan kuluttajaa yksittäisen kuluttaja-asian hoitamisessa, jos avustaminen on lain soveltamisen ja kuluttajien yhteisen edun kannalta tärkeää tai jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä.

Kuluttaja-asiamies voi myös saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi omasta aloitteestaan ryhmävalitusta koskevan asian, jos sille on laissa säädetyt edellytykset. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi panna vireille ryhmäkanteita siten kuin laissa säädetään. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa