Minilex - Lakipuhelin

Ulosottovalitus ja valtion velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut - KKO:2012:34


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Ulosottokaari
    Ulosottovalitus
    Oikeudenkäyntikulut
    Valtion korvausvastuu

Tapauksessa KKO 2012:34 X Oy oli sivullisena valittanut ulosmittauksesta käräjäoikeuteen, koska ulosmittaus loukkasi sen oikeutta. Ulosottoa hakenut Y Oy oli kuitenkin peruuttanut ulosottohakemuksensa, minkä seurauksena ulosmittaus peruutettiin. Käräjäoikeus oli päättänyt, että ulosottovalituksen käsittely raukesi. X Oy oli vaatinut valtiota korvaamaan oikeudenkäyntikulunsa. Käräjäoikeus oli hylännyt vaatimuksen sillä perusteella, että asiassa ei ollut voittanutta tai hävinnyttä osapuolta ja ensisijainen kuluvastuu oli siten asianosaisilla. X Oy oli valittanut käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen, joka oli hyväksynyt valituksen. Hovioikeus oli velvoittanut valtion korvaamaan X Oy:n oikeudenkäyntikulut, sillä sen mukaan olisi ollut kohtuutonta, että sivullinen olisi joutunut kärsimään asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

 

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ratkaisun, josta Valtakunnanvoudinvirasto oli valittanut. Korkein oikeus hylkäsi X Oy:n korvausvaatimuksen ja vapautti valtion korvausvelvollisuudesta. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan sillä, että lain mukaan valtion kuluvastuun edellytyksenä on ulosottovalituksen hyväksyminen. Tässä tapauksessa edellytys ei täyttynyt, koska ulosottovalitus oli rauennut ulosottohakemuksen peruuttamisen vuoksi. Ulosottoviranomaiset eivät muutenkaan olleet menetelleet asiassa virheellisesti. Näin ollen X Oy:n oikeudenkäyntikulujen jäämistä yhtiön vahingoksi ei voitu olosuhteet huomioon ottaen pitää kohtuuttomana.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »