Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja työpaikoilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisyyden suoja on kaikille kuuluva perusoikeus, joka turvaa sen, että jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on suojattu. Työpaikka on keskeinen osa ihmisen peruselinympäristöä, joten yksityisyyden suojan toteutumisesta on huolehdittava erityisesti työpaikoilla. Kyseinen perusoikeus on otettava huomioon ainakin henkilötietojen käsittelyssä, työntekijälle tehtävissä testeissä, teknisessä valvonnassa sekä työntekijöiden sähköpostiviestien avaamisessa ja hakemisessa.

Työnantaja saa käsitellä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia työntekijän henkilötietoja. Yksityiselämän suojan kunnioittamista on myös tietojen kerääminen lähtökohtaisesti työntekijältä itseltään. Henkilötietojen hankkimiseen ulkopuoliselta edellytetään työntekijän suostumus, ellei kyse ole työntekijän luotettavuuden arvioinnista esimerkiksi luottotietorekisterin perusteella. Luottotietojen hakemisestakin on tosin ilmoitettava työntekijälle. Työntekijän terveystiedot ovat tiukasti yksityisyyden suojan alaan kuuluvaa aineistoa, jonka keräämisessä työnantajan on noudatettava erityisiä säännöksiä.

Huumausainetestien tekeminen voi olla välttämätöntä tietyn tyyppisessä, tarkkuutta, luotettavuutta ja hyvää reagointikykyä edellyttävässä, työssä. Työnantaja saa käyttää hyväkseen tällaisen testin perusteella saamiaan tietoja. Työnantaja saa suorittaa työntekijöille heidän suostumuksellaan myös henkilö- ja soveltuvuustestejä ja käsitellä niitä koskevia tietoja, jos tällaisten testien tekeminen on tarpeen esimerkiksi koulutusarvioinnin kannalta.

Väärin toteutettava kameravalvonta voi rikkoa työntekijän oikeutta yksityisyyteen työpaikalla. Sen vuoksi tällaista valvontaa saa toteuttaa vain yleisissä tiloissa työntekijöiden ja omaisuuden suojelemiseksi. Yksittäistä työntekijää saa valvoa elektronisesti ainoastaan jos siihen on välttämätön syy. Esimerkiksi kassatyöntekijään kohdistuva kameravalvonta voi olla välttämätöntä rikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi, sillä työntekijä käsittelee työssään merkittäviä rahasummia.

Sähköpostiviestien yksityisyys ei ole työpaikalla yhtä tiukkaa kuin siviilielämässä, sillä suurin osa työntekijän saamista sähköpostiviesteistä koskee työtä, jota työntekijä tekee työnantajan lukuun. Työnantajan on mahdollista lukea tällaisia viestejä työntekijän poissaolon aikana. Työnantajalla ei kuitenkaan ole valtuutta avata sellaisia viestejä, joiden otsikosta on nähtävissä, että viesti on tarkoitettu ainoastaan työntekijän yksityiseen tietoon.  

Työntekijöiden yksityisyyden suojaa koskevien säännösten rikkominen voi johtaa työnantajan rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tämä voidaan tuomita lain rikkomisesta sakkoon. Myös vahingonkorvausvastuun syntyminen työntekijälle aiheutuneesta vahingosta on mahdollinen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa