Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja työhaastattelussa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantaja ei voi kysellä työnhakijalta työhaastattelussa aivan mitä tahansa yksityisyyden suojan takia. Jos työnantaja kuitenkin haastattelutilanteessa kysyy luvattomia kysymyksiä, niin työnhakija voi jättää vastaamatta kysymykseen tai vastata siihen puutteellisesti. Käytännössä kielletyt kysymykset voivat liittyä työnhakijan perhesuhteisiin tai siviilisäätyyn. Tarkemmin kysymys voi olla raskaudesta tai lasten määrästä. Vaikka työnhakijan ei ole pakko vastata kysymykseen, niin silti se ei oikeuta työnantajaa kysymään asiasta. Työnhakijalla ei ole velvollisuutta kertoa raskaudestaan työnantajalle, koska tieto voi helposti johtaa syrjintään.

Työhaastattelun tarkoituksena on selvittää työnhakijan soveltuvuus tehtävään, joten työnhakijan ammatillisten vahvuuksien selvittäminen on aiheellista. Työnantaja saa käsitellä työhönotossa vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Haettava työtehtävä vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitä henkilötietoja työhaastattelussa voi työnantaja kerätä. Tarpeellisina tietoina voidaan pitää hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kyseiseen työtehtävään sekä terveydentilatiedot, joilla on välitöntä merkitystä työsuhteen hoitamisesta selviämiseen. Tällaisesta tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida edes poiketa työnhakijan suostumuksella eli työnantaja ei saa käsitellä työnhakijan tietoja, jotka eivät ole tarpeellisia työn kannalta.

Hakija voi siispä periaatteessa jättää vastaamatta sellaiseen kysymykseen, joka ei ole työsuhteen kannalta tarpeellinen. Käytännössä kuitenkin tilanne voi johtaa siihen, että se voi vaarantaa työpaikan saamista. Kuitenkin työnhakija voi käyttää hyödykseen tarpeellisuusvaatimusta, koska puutteellisen tai epätäydellisen vastauksen antaminen ei saa johtaa hakijan kannalta kielteisiin seuraamuksiin. Käytännössä kuitenkin työnhakijan on hieman hankala näyttää toteen, että syrjivä seikka on vaikuttanut työntekijän valintaan. Jos syrjiviä tilanteita tulee esille työhaastattelutilanteessa niin työnhakijan kannattaa ottaa yhteys viranomaisiin tai lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa