Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja taloyhtiössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa ihmisten yksityisyyden suoja kuuluu perusoikeuksiin. Elämä taloyhtiössä kuuluu yksityisyyden suojan kannalta eräänlaiseen ydinalueeseen, sillä kyse on ihmisten yksityisestä asumisesta ja kotirauhasta. Taloyhtiössä eläminen on kuitenkin yhtiömuotoista asumista, ja yhtiön ja osakkaan väliset asiat voivat yksityisyyden suojan kannalta herättää kysymyksiä ja ongelmia. Lähtökohtaisesti taloyhtiön tarpeet eivät voi syrjäyttää asukkaan yksityisyyden suojaa, mutta osakkaan tulee ottaa huomioon myös laissa säädetyt taloyhtiön ja muiden osakkaiden edut ja oikeudet. Taloyhtiöllä voi lisäksi olla yksityisyyteen liittyviä velvollisuuksia ulkopuolisia tahoja kohtaan, esimerkiksi palveluntarjoajia kohtaan, joilla voi olla liike- ja ammattisalaisuuksia.

Taloyhtiön osakkaiden välillä voi luonnollisesti tapahtua yksityisyyden suojan loukkauksia esimerkiksi rikosoikeudellisessa mielessä. Itse taloyhtiön toiminnassa yksityisyyden suojan ongelmat liittyvät lähinnä yhtiön hallituksen toimintaan ja osakkaita koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn. Yhtiön hallituksen jäsenet voivat joutua vastuuseen esimerkiksi tietosuojarikoksesta käsitellessään huolimattomasti asukkaiden henkilötietoja.

Taloyhtiö voi pitää asukasluetteloa, joka on henkilörekisteri. Henkilörekisteri yleensä muodostuu, kun kerätään henkilötietoja esimerkiksi luetteloon tai vastaavaan. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan ihmiseen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen, puhelinnumeron, kotiosoitteen tai muun hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.  Henkilörekisterin pitämisestä ja henkilötietojen käsittelystä on säädetty lailla ja siinä tulee ottaa yksityisyyden suoja huomioon. Henkilötietoja ei yleensä saa kerätä ja käyttää muuhun kuin taloyhtiön toiminnan kannalta asiallisesti perusteltuun tarkoitukseen. Lähtökohtaisesti taloyhtiöllä ei ole tarvetta pitää yksityiskohtaista henkilörekisteriä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa