Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityiselämän suoja on yksi Suomen perusoikeuksista ja sillä suojataan muun muassa henkilötietoja ja luottamuksellisia viestejä. Perustuslaki siis turvaa kirjeen, puhelun ja viestin luottamuksellisuuden. Luottamukselliset viestit ovat viestejä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla olevia. Tahallisesta yksityisyyden loukkaamisesta seuraa rikosoikeudellinen vastuu.

Yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä on kokonaisuudessaan otettu tietoyhteiskuntakaareen. Sähköisiä viestejä ja niiden välitystietoja voi käsitellä muun muassa viestinnän välittäjän laskutukseen liittyvien seikkojen vuoksi tai tämän palveluiden markkinoimista varten, jos kyseiseen toimintaan saadaan käyttäjän suostumus. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä viestin välittämisen vuoksi sen tarpeen osoittamassa laajuudessa tai jos viestinnän välittämisessä on ilmennyt tekninen vika ja sen korjaaminen edellyttää viestien käsittelyä. Sähköisten viestien käsittely ei saa rajoittaa henkilön perusoikeuksia yhtään enempää kuin on välttämätöntä.

Käsittelyoikeus on vain niillä viestinnän välittäjän lukuun toimivilla henkilöillä, joille on annettu oikeus käsitellä kyseisiä tietoja tarkoituksenmukaisessa tilanteessa. Viestit ja välitystiedot tulee muuttaa sellaiseen muotoon, ettei niitä voida jälkeenpäin yhdistää tilaajaan tai käyttäjään. Käsittelyn aloittaminen edellyttää sellaisen ilmoituksen tekemistä tilaajalle, josta ilmenee vähintään, mitä tietoja käsitellään ja käsittelyn kesto.

Sähköisen viestin tietoja voidaan käsitellä myös, jos sillä pyritään ehkäisemään yrityssalaisuuksien paljastamista tai halutaan selvittää jo tapahtuneita yrityssalaisuuksien rikkomisia.Manuaalisesta välitystietojen käsittelystä on aina laadittava selvitys, josta selviää käsittelyyn johtaneet syyt, ajankohta sekä käsittelijöiden tiedot.

Työnantajilla on joitakin erityisiä oikeuksia avata työntekijälle kuuluvia sähköposteja. Tällaisesta menettelystä on kuitenkin sovittava työpaikalla yhteistoimintamenetelyssä. Työnantaja saa avata työntekijälle kuuluvan sähköpostin työntekijän poissaollessa, jos viestin sisältö kuuluu työnantajalle ja viestin avaaminen on välttämätöntä työnantajan toiminnan jatkumisen kannalta. Lähtökohtaisesti työnantaja kuitenkin tarvitsee työntekijän luvan kyseiseen yksityisen sähköisen viestin avaamiseen. Lähtökohtana viestien hakemiselle ja avaamiselle on kuitenkin työntekijän suostumus.

Yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä siis lähtökohtaisesti pyrkii estämään viestien tarpeettoman käsittelyn. Jos käsittely kuitenkin on tarpeen, edellyttää se yleensä tilaajan lupaa sekä raportointia tilaajalle kaikesta siitä miten hänen viestiään on käsitelty, kauan käsittely kesti ja mitä varten viestiä käsiteltiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa