Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityiselämän suoja on yksi Suomen perusoikeuksista ja sillä suojataan muun muassa henkilötietoja ja luottamuksellisia viestejä. Perustuslaki siis turvaa kirjeen, puhelun ja viestin luottamuksellisuuden. Luottamukselliset viestit ovat viestejä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla olevia. Tahallisesta yksityisyyden loukkaamisesta seuraa rikosoikeudellinen vastuu.

Yksityisyyden suojasta sähköisessä viestinnässä säännellään laissa sähköisen viestinnän palveluista. Sähköisiä viestejä ja niiden välitystietoja voi käsitellä muun muassa viestinnän välittäjän laskutukseen liittyvien seikkojen vuoksi tai tämän palveluiden markkinoimista varten, jos kyseiseen toimintaan saadaan käyttäjän suostumus. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä viestin välittämisen vuoksi sen tarpeen osoittamassa laajuudessa, tietoturvasta huolehtimiseksi tai jos viestinnän välittämisessä on ilmennyt tekninen vika ja sen korjaaminen edellyttää viestien käsittelyä. Sähköisiä viestejä ja välitystietoja voidaan käsitellä myös sovitun palvelun toteuttamiseksi tai teknistä kehittämistä varten, mutta näissä tilanteissa käsittely edellyttää kuitenkin ilmoituksen tekemistä tilaajalle. Ilmoituksen tulee sisältää, mitä tietoja käsitellään ja kuinka kauan niitä käsitellään.

Sähköisten viestien käsittely ei saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Käsittely on sallittu ainoastaan käsittelyn tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Käsittelyoikeus on vain niillä viestinnän välittäjän lukuun toimivilla henkilöillä, joille on annettu oikeus käsitellä kyseisiä tietoja tarkoituksenmukaisessa tilanteessa. Viestit ja välitystiedot tulee muuttaa sellaiseen muotoon, ettei niitä voida jälkeenpäin yhdistää tilaajaan tai käyttäjään.

Teleyrityksellä on tietyssä tilanteessa oikeus käsitellä rikoksiin liittyviä henkilötietoja. Kun teleyritys käsittelee henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeutettujen etujensa toteuttamiseksi, sillä on oikeus käsitellä omaan yritykseensä tai muihin teleyrityksiin kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi välttämättömiä tietoja niiden liiketoimintaan kohdistuneista rikoksista. Teleyrityksellä on oikeus käsitellä myös sen asiakkaisiin kohdistuvien vahinkojen estämiseksi välttämättömiä tietoja asiakkaisiin kohdistuneista identiteettivarkauksista.

Työnantajilla on joitakin erityisiä oikeuksia avata työntekijälle kuuluvia sähköposteja.  Työnantaja saa avata työntekijälle kuuluvan sähköpostin työntekijän poissaollessa, jos viestin sisältö kuuluu työnantajalle ja viestin avaaminen on välttämätöntä työnantajan toiminnan jatkumisen kannalta. Avaaminen edellyttää, että viestin lähettäjään ja vastaanottajaan ei saada yhteyttä viestin lähettämiseksi toiseen osoitteeseen tai sen sisällön selvittämiseksi. Lähtökohtaisesti työnantaja kuitenkin tarvitsee työntekijän luvan kyseiseen yksityisen sähköisen viestin avaamiseen. 

Yksityisyyden suoja sähköisessä viestinnässä siis lähtökohtaisesti pyrkii estämään viestien tarpeettoman käsittelyn. Jos käsittely kuitenkin on tarpeen, saattaa se edellyttää tilaajan lupaa sekä raportointia tilaajalle kaikesta siitä, miten hänen viestiään on käsitelty, kauan käsittely kesti ja mitä varten viestiä käsiteltiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa