Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojen käsittelyssä tulee toteuttaa yksityiselämän suojaa sekä muita yksityisyyttä suojaavia perusoikeuksia. Henkilötietolaki on säädetty toteuttamaan tätä tavoitetta sekä edistämään hyvän tiedonkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Henkilötietolaki pyrkii estämään ennalta yksityisyyden suojan loukkaamisen henkilötietoja käsitellessä. Lähtökohtana on yksilön oikeus määrätä itse omien tietojensa käytöstä, ellei tätä oikeutta ole lailla erikseen rajoitettu.

Yksityisyyden suoja käsittää oikeuden yksityiselämään, eli perhe-elämään, vapaa-aikaan ja muuhun sellaiseen henkilön elämään liittyvään toimintaan ilman viranomaisten tai muiden tahojen siihen puuttumista, sekä suojan ja oikeudet henkilötietojensa käsittelyssä. Kaikkien muiden perusoikeuksien edellytyksenä on yksilön itsemääräämisoikeus. Se taataan perustuslaissa oikeutena henkilökohtaiseen vapauteen. Yksilöllä on vapaus ja oikeus vaikuttaa itseään koskeviin tietoihin ja niiden käyttöön. Lähtökohtana henkilötietolaissa on yksilön itsensä antama suostumus tietojensa käsittelemiseen.

Henkilötietojen käsittelyssä yksityisyyden suoja riippuu kuitenkin monesta asiasta, eivätkä yksityisyyden suojaan vaikuttavat perusoikeudet ole tässä suhteessa ehdottomia, eli niitä voidaan rajoittaa. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja henkilötietoja rekisteröivän tahon ja yksilön suhde vaikuttavat yksityisyyden suojan sisältöön. Kuitenkin jokaiselle on turvattu oikeus saada henkilötiedoilleen riittävä suoja ja oikeusturvaa sitä tarvittaessa.

Henkilötietoja tulee käsitellä henkilötietolain mukaan huolellisesti, hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen eli käyttämällä menettelytapoja, jotka suojaavat henkilön yksityisyyttä. Käsittelyn tulee turvata yksiön perusoikeudet yksityiselämän suojaan ja muihin yksityisyyttä suojaaviin perusoikeuksiin, niin ettei niitä rajoiteta ilman perustetta, josta on säädetty lailla. Rekisterinpitäjän tulee oma-aloitteisesti parantaa tietosuojaa ja suojattava henkilötietoja kaikenlaista luvatonta käsittelyä, varkauksia ja tuhoamisia vastaan. Henkilötietoja käsittelevän tahon tulee asiallisesti perustella henkilötietojen keräämisen perusteet ja määriteltävä, mihin henkilötietoja kerätään ja mihin niitä tullaan käyttämään. Henkilötietojen käytön tulee olla käyttötarkoituksen mukaista, joka tulee olla ennakolta määrätty. Henkilötietoja saa käsitellä lähtökohtaisesti vain henkilön antamalla suostumuksella tai toimeksiannolla. Henkilötietoja saa käsitellä lain mukaan myös, jos se on rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi tarpeen, jos siitä on säädetty laissa tai se on rekisterinpitäjälle säädetty laissa velvollisuutena, tai muun muassa, jos on olemassa yhteys rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän toiminnassa asiakas- tai palvelussuhteen taikka jäsenyyden vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa