Minilex - Lakipuhelin

Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Henkilötietojen käsittelyssä tulee toteuttaa henkilötietojen suojaa sekä muita yksityisyyttä suojaavia perus- ja ihmisoikeuksia. Yleinen tietosuoja-asetus on säädetty suojelemaan näitä oikeuksia sekä edistämään henkilötietojen vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin sisällä. Henkilötietojen suoja on osa yksityisyyden suojaa.

Yksityisyyden suoja käsittää oikeuden yksityiselämään, eli perhe-elämään, vapaa-aikaan ja muuhun sellaiseen henkilön elämään liittyvään toimintaan ilman viranomaisten tai muiden tahojen siihen puuttumista, sekä suojan ja oikeudet henkilötietojensa käsittelyssä. Kaikkien muiden perusoikeuksien edellytyksenä on yksilön itsemääräämisoikeus. Se taataan perustuslaissa oikeutena henkilökohtaiseen vapauteen. Yksilöllä on vapaus ja oikeus vaikuttaa itseään koskeviin tietoihin ja niiden käyttöön. Tietosuoja-asetuksessa tämä näkyy erilaisina rekisteröidylle taattuina oikeuksina. Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa saada pääsy itseään koskeviin tietoihin, oikaista ja poistaa tietoja sekä rajoittaa tietojensa käsittelyä. Myös yksi henkilötietojen käsittelyn perusteista on henkilön itsensä suostumus.

Henkilötietojen käsittelyssä yksityisyyden suoja riippuu kuitenkin monesta asiasta, eivätkä yksityisyyden suojaan vaikuttavat perusoikeudet ole tässä suhteessa ehdottomia, eli niitä voidaan rajoittaa. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja henkilötietoja rekisteröivän tahon ja yksilön suhde vaikuttavat yksityisyyden suojan sisältöön. Kuitenkin jokaiselle on turvattu oikeus saada henkilötiedoilleen riittävä suoja ja oikeusturvaa sitä tarvittaessa.

Henkilötietoja tulee käsitellä tietosuoja-asetuksen mukaan lainmukaisesti, asianmukaisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Käsittelyn tulee turvata yksiön perusoikeudet yksityiselämän suojaan ja muihin yksityisyyttä suojaaviin perusoikeuksiin, niin ettei niitä rajoiteta ilman perustetta, josta on säädetty lailla. Rekisterinpitäjän tulee oma-aloitteisesti parantaa tietosuojaa ja suojata henkilötietoja kaikenlaista luvatonta käsittelyä, varkauksia ja tuhoamisia vastaan. Henkilötietoja käsittelevän tahon tulee määritellä, mihin henkilötietoja kerätään ja mihin niitä tullaan käyttämään. Henkilötietojen käytön tulee olla käyttötarkoituksen mukaista, jonka tulee olla ennakolta määrätty. Henkilötietoja saa käsitellä lähtökohtaisesti vain silloin, kun siihen on laillinen peruste. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi henkilön suostumus tai sopimus. Henkilötietoja saa käsitellä lain mukaan myös, jos se on rekisteröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi tarpeen, se on rekisterinpitäjälle säädetty laissa velvollisuutena, tai jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Käsittely voi olla oikeutettua myös, jos se on tarpeen rekisterinpitäjän tai jonkun toisen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa